Слятото изписване – препъникамък в езика ни

слятото изписване
Как бихте написали тези думи - като две отделни или като една сложна? Снимка: Jain Basil Aliyas on Foter.com / CC BY

Овладели сте тайната на пълния член, изкуството на правилното поставяне на запетаи в българския език и знаете кога да се слага И и кога Й. Браво! Но това далеч не ви прави отличници в областта на правилното писане в родния, любим език. Има един много деликатен момент, който дори професионално пишещи редовно подценяват и пропускат. Слятото изписване на някои думи е сред препъникамъните в българския правопис.

Повечето от нас допускат грешки като изписват разделно сложни съществителни, прилагателни и наречия. И за разлика от математическите уравнения, където е ясно, че 2+2=4, в езика ни 1+1 невинаги прави две. Образно казано –

слятото изписване на сложни думи

се явява и нещо като крива математика в българския език. Език красив и достатъчно сложен, който постоянно се развива, обогатява и често пъти обърква и своите най-знаещи почитатели с новите си правила.

За да е от полза, Lifebites.bg състави списък с думи, които повечето от нас може би не се и замислят, че не са две самостоятелни, а една дума. В продължение на няколко месеца следяхме зорко кои са най-често грешно изписваните съществителни, прилагателни и наречия в езика ни. Събирахме ги накуп, за да може да сравните знанията си в тази област. Потърсихме и обяснение за слятото изписване на тези думи.

Списъкът не претендира за изчерпателност, но ще ви припомни някои вероятно забравени правила за това кога слятото изписване е в сила и кога не.

по+между си

не+веднъж

Обяснението: Правилото гласи, че когато съществително, прилагателно или наречие се комбинира с отрицателната частица не, но се образува нова дума с противоположно значение, тя се пише слято. Други примери, които трябва да имате предвид: недоверие, неистина, ненамеса, неприятел, несвяст, нещастие, неверен, невнимателен, негласен, немирен, неръждаем, неведнъж, невинаги, невярно, негласно, ненапразно, недалеч.

в+дясно / в+вляво

Тези думи се пишат слято винаги, когато се употребяват със значение “в дясната страна има нещо или някого”. Пример: Човекът вляво и съседът, който винаги се усмихва.

Внимание! Когато са употребени в комбинация на предлог и прилагателно – в дясно/ляно движение, например, се пише разделно.

за+това

Слято тази дума се пише, когато представлява наречие или съюз и се употребява със значение “поради тази причина, ето защо”. По същия начин се изписват и други съюзи като: докато, докогато, доколкото, накъдето, откак, откогато, отколкото, откъдето.

Внимание! Когато обаче думата е съчетание от предлог и местоимение, се пише разделно. Пример: Имах нужда да поговорим за това.

източно+православен

Правилото за слятото изписване на тази дума гласи, че така се пишат всички сложни прилагателни имена, образувани от две части, които имат подчинителна връзка и се схващат като едно смислово цяло. В случая прилагателното източно пояснява съществителното православие.

Още примери: широкомащабен (широк мащаб) външнополитически (външна политика), съдебномедицински (съдебна медицина), научноизследователски (научно изследване), слаборазвит (развит слабо), дългоочакван (очакван дълго), първокласен (първа класа), еднозначен (едно значение) и т.н.

Списъкът може да се допълни с още думи като: средностатистически, нискокалоричен, висококачествен, душевноболен, аленочервен, бледосин, вечнозелен, дълбокоуважаем, здравноосигурителен, изумруденозелен, конституционнопарламентарен, корозионноустойчив, крайнодесен, мастиленозелен, медночервен, общоградски, общообразователен, огненочервен, правопропорционален, противоконституционен, самодоволен, светлосин, средноаритметичен, сърдечноболен, тъмнокафяв,  яркочервен, жизненоважен.

по по+грешка

Вижте още… Кратък наръчник на основните правила за поставяне на запетая в българския език

на+ куп

Пример: За рождения ú ден той беше поканил всичките си роднини накуп – това вече беше прекалено!

Според официалния правописен речник на българския език слято се пишат още и думи като накрак и напът.

до+скоро

Тази дума е едно от наречията, които са образувани от предлог и наречие и се пишат слято. Също като:

бездруго, догоре, докога, докъде, донякъде, досега, доскоро, дотук, завинаги, занапред, засега, извън, извътре, издалече, изниско, изотзад, изтежко, набързо, наведнъж, нависоко, навред, навсякъде, навън, навътре, нагоре, наготово, надалеч, надолу, надълго, надясно, накратко, накриво, накъде, накъсо, наляво, наоколо, наопаки, направо, наскоро, натясно, нататък, наяве, наясно, отблизо, отвсякъде, отвън, отгоре, отдавна, отдалеч, отдолу, отдясно, откакто, откъде, отляво, отнейде, отникъде, отново, отпосле, отпред, отпърво, отрано, отсега, отскоро, оттам, оттатък, оттогава, понякога, поотделно.

Прочетете още… 35 думи, чийто правопис грешим често

пра+дядо / пра+баба

Правилото за слятото изписване на тези думи гласи, че “пра” е представка, която е неразделна част от новообразуваното сложно съществително.

до+преди

Слятото изписване на думата се обяснява със следното правило: сложни предлози, съставени от два предлога, които образуват смислова цялост, се изписват като една дума. Примери: всред, докъм, допреди, досред, заради, измежду, изпод, изсред, накрай, насред, откъм, открай, покрай, помежду, поради, посред.

на+заем

Една от думите с уловки, които показват как слятото изписване на някои думи в езика ни наистина не е лесна задача и зависи от смисъла, който се влага в тях. Ако назаем е използвано като наречие със значението “за временно ползване и с условие за връщане”, се пише слято. Внимание! Ако обаче е съчетание от предлог и съществително, се пише разделно: Парите, които получи от продажбата, му стигнаха за погасяването на заем от банката.

не+случайно

В този случай важи правилото, че частицата не се пише слято със съществителното, прилагателното или наречието, което я следва, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение. Например: щастие – нещастие.

Внимание! Това правило не важи, когато тази частица е следвана от глагол – пише се НЕ ЗНАМ и НЕ РАЗБИРАМ.

Имайте предвид, че ако логическото ударение падне върху частицата не, тя се пише отделно. Например: Казах ти това не случайно, а нарочно, за да разбереш, че ми пука за теб.

 

шест+годишен/часов

Така се изписват всички подобни сложни думи като двеминутен, деветмесечен, шестетажен, трилистен и т.н. Внимание! Ако обаче същото сложно прилагателно съдържа в първа си част цифра – 6-годишен, се пише полуслято. Това правило важи и ако първата част съдържа буква – г-образен.

от долу на+горе / от горе на+долу

Прочетете още… Най-честите правописни грешки в българския език

при+сърце

Тази дума е наречие, образувано от предлог и съществително име. Пише се слято, защото използваното съществително име не може да се променя граматически или няма собствено ударение. На същото правило се дължи и слятото изписване на думи като вследствие, всъщност, догодина, докрай, завчас, издъно, навреме, навръх, наглед, наздраве, наистина, накуп, налице, наместо, наполовина, например, напук, наред, насила, насреща, настрани, насън, наум, начело, нащрек, околовръст, отсреща, отстрани, подред, подръка, поначало, предвид, следобед; надвечер, презглава, привечер, присърце, призори.

черноморски

Тук важи правилото за слятото изписване на сложни прилагателни, образувани от съставни собствени имена. Например: черноморски (Черно море), старозагорски (Стара Загора), тихоокеански (Тихи океан)

в+къщи

Както и встрани, довечера, навеки, напосоки, насъне, наяве, тъй като използваното съществително име е в стара падежна форма, която не се употребява самостоятелно.

иван+вазовски

Тук трябва да запомните, че всички сложни прилагателни, образувани от имена на лица с наставката –ски за качествена характеристика, се пишат слято. Още примери: йорданйовковска, пенчославейковски, кралимарковски, доналдтръмпски, елинпелиновски, христоботевски и т.н.

развейпрах

Сложни съществителни имена, в които първата част е глаголна форма в повелително наклонение. Например: лайкучка, лапнишаран, препъникамък, прескочикобила и др.


Ако писането е и ваша страст, ще се радваме да ви видим и в групата ни във Фейсбук – Да пишем правилно на български език

5 КОМЕНТАРА

  1. Уважаеми господа,
    Казвам се Красимира Тодорова и съм майка на ученичка, която ще държи матура през месец май. Много искам да ѝ помогна с вашата статия за слятото изписване на думи. Но не мога да я копирам. Бихте ли ми дали тази възможност. Благодаря предварително!

  2. Статията е много полезна не само за ученици, а за всички, които искат да се изразяват грамотно. Неприятен ми е факта, че пишете за грамотност, а има правописни грешки в текста. Например карето с шестгодишен, вместо „ Това правило…” е изписано „Тона правило…”. Още няколко такива грешки срещнах. Би било добре да ги редактирате.

  3. Някаква си случайна случайница ни дава акъл. Моля, опишете, образованията си, докторатите, научните титли, стажа ви, публикациите ви и тогава ще си помислим дали ще ви вярваме и следваме или не.

  4. Сульо, що първо не се научиш да пишеш що-годе грамотно и после да искаш докторати и професури. Госпожата и аз не съм я чувал, но тя и не претендира, че сама си е определила тези правила, а цитира източници.

  5. Според ИБЛ на БАН няма дума “напът”! Да, има “накъде”, “откога” и т.н. Но “напът” няма и толкова! Няма значение в какъв речник сте я намерили така. Това не е наречие а “трокопонентно съчетание с предложна функция. Нали не казваме “соглед на” или “всрок от” или “повреме на”, или “попътя на”.
    Отнасяйте се отговорно и си проверявай източниците!

Отговор