35 думи, чийто правопис често грешим

думи
Кой е правилният вариант на тези думи? Ако се колебаете, вижте отговорите в края на текста. *

Предвид факта, че по презумпция българите са компетентни социални единици, които не носят анцуг в ежедневието си, уважават родния си език и се чувстват комфортно, когато боравят с граматиката и пунктуацията му, искам да ви попитам изписването на колко думи в това изречение бихте сгрешили? Нито една!?

Браво! Вие сте шампиони. Но не си мислете, че ще се измъкнете толкова лесно. Lifebites.bg състави списък с (вероятно) едни от най-трудните за писане

думи в българския език

И ако това се случи, не бързайте да се обвинявате в неграмотност, защото по неофициална наша констатация – мнозинството от българите биха объркали (или най-малкото се замислили над) голяма част от тези думи.


Вижте още… 20 култови турцизми в българския език


В списъка ни няма да видите шокиращо придобилото популярност “не знам”, което дори хора, завършили университет, често пишат слято. Или пък изключително объркващата и “коварна”, но иначе кратка думичка овца, чието изписване преди време се беше превърнало във виц (Коя дума може да се напише изцяло погрешно? Увца, оФца, УФцЪ, УФТСЪ). 

Повечето от думите с подвеждащ правопис в езика ни са чуждици, други – сложно съставни или производни. Трудно ни беше да се вложим в списък от едва 35 думи, но вие не се срамувайте да го допълвате с нови предложения. Време е да тествате сами себе си (а защо не и колегите или приятелите си)!

техникУм – техникОм (грешно)

пицАрия – пицЕрия (грешно)

панИхида – панАхида (грешно)

теорЕтично – теорИтично (грешно)

отверТка – отверка (грешно)

безСпорно – безпорно ( грешно)

Думата е образувана от “без” и “спор”, а не от “без” и “порно” – става дума за нещо, за което няма нужда да се спори, а не за ситуация, която не може да мине без порно.

креНвирш – креМвирш (грешно)

мерУдия – мерОдия (грешно)

предвид – В предвид, Впредвид (грешно)

махмУрлук – махмОрлук (грешно)

Думата произлиза от makhmur – пиян на арабски – с добавяне на турската наставка –lik.

презуМПция – презунция, презумция (грешно)

Идва от латинското prаesumptio. Означава предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното, хипотеза, предположение.

асФалт – асВалт (грешно)

коНфитюр – коМфитюр (грешно)

Думата идва от френската la confiture –  изделие, приготвено най-общо чрез варенето и сгъстяването на смес от плодове и захар. няма нищо общо с коМпот.

беНка – беМка (грешно)

кУмир – кОмир (грешно)

аргУмент – аргОмент (грешно)

лАвина – лЪвина (грешно)

Имайте предвид, че в случая не става дума за тичащи лъвове, а за падащ сняг.

булчИнски – булчЕнски (грешно)

кУраж – кОраж (грешно)

еВФемизъм – еФемизъм (грешно)

Освен изписването на тази дума, много българи не знаят и нейното значение. Евфемизъм е дума или израз, които се употребяват вместо други, неудобни в дадената ситуация, или такива, които са груби и неприлични.

корИгирам – корЕгирам (грешно)

Не се заблуждавайте за правописа на тази дума от думата корекция. Глаголът коригирам идва от латинското corrigo. Затова е правилно да се изписва с И.

едИница – едЕница (грешно)

анцуг – анцНг, анцуК, анцуНГ  (грешно)

Да, макар думата да произлиза от немското (der) Anzug, което означава костюм, в българския език тя обозначава спортен екип – който мнозина нашенци приемат действително и буквално за официално облекло.

мушмОрок – мушмУрок (грешно)

маниЯ – маниА (грешно), но маниАк, а НЕ маниЯк

пухкав – пухкаФ (грешно)

чуВствам – чуствам (грешно)

сУета – сОета (грешно)

Правописна грешка, която обикновено правят особено сОетни хора.

акУмУлатор – акОмОлатор, акумОлатор, акОмулатор (грешно)

чиФт – чиВт (грешно)

Дума, която често върви в комплект с още две, напълно възможни да заблудят по-небрежните към правописа български граждани: НоФ чиВт Убувки.

невинаги – не винаги (грешно)

От думите, които просто трябва да запомните, че се пишат слято. Също както неслучайно и неочакващ.

деТектив – деДектив (грешно)

абитУрИент – абитЮрент, абитурент (грешно)

Да, тази дума се пише с У, а не с Ю и в края Е-то си прави компания с едно И. Два факта, в чиято правота вероятно никога няма да мога да убедя половината от лелките и бабите в квартала ми.

лимонтУзУ – лимонтОзу, лимонтОзО (грешно)

Думата идва от сложно съставния турцизъм limontuzu – съставен от limon (лимон) + tuz (сол).

претекст – преДтекст (грешно)

А ето и кои са правилните варианти за изписване на седемте думи от снимката в началото на текста:

*Уточнение: Думата сАрма означава завита в зелев или лозов лист смес от кълцано месо и ориз, думата сЪрма обаче обозначава посребрени или позлатени медни жички, които се използват за шев и бродерия. И двете думи са турцизми, а до 2002 г. сърма и сарма бяха дублетни форми.

Подобна е ситуацията и с конфузен и сконфузен. Конфузен момент, но сконфузен човек (в смисъла на засрамен).

unnamed (6) 11


Ако писането е и ваша страст, ще се радваме да ви видим и в групата ни във Фейсбук – Да пишем правилно на български език

40 КОМЕНТАРА

  • Въобще не е една дума! Може би авторът е имал предвид “завинаги”….

   • Разбира се, че е една дума и не се има предвид “завинаги”. Отрицанието “не” пред глагол се пише отделно, а пред прилагателно и наречие – слято.

  • Благодаря за коментара, г-жо Големанова. Като редактор често ми се налага да проверявам различни думи в речника. Факт е, че “не винаги” се среща много по-често, но според официалния правописен речник на българския език (С., БАН, Просвета, 2012, с. 405.) думата се пише слято. Това е източникът, на който съм се доверила аз. Поздрави, Вероника Лазарова

   • Дали това е ново правило, намирам информация, че в по-стари речници от 1995 и 1998 година няма такава дума?

   • След 1990 г. Издателство “Просвета” все по-малко отговаря на името си!!!!

 1. Думите “сърма” и “сарма” трябва да са дублетни, но “сърма” с ударение на “ъ” вече добива другото значение на думата, а то е позлатени и посребрени нишки за бродерия и шев. Тогава “сърма”с ударение на “ъ” и “сърма” с ударение на “а” са омографи – еднакво се пишат, но с ударение на различни срички и с различно значение.

 2. Съжалявам, че съм толкова нескромна /една дума/, но тази статия е предназначена за част от днешните политици, които с чиста съвест мога да определя като полуграмотни/една дума/. Хората от моето поколение, които се отнасяха сериозно към училището и грамотността не биха се затруднили с нито една от 35-те думи. Още по-малко биха се затруднили хора, които са понаучили /една дума/ някой-друг чужд език /конфитюр е буквално реципирана дума от френския език – confiture, както и думата кураж – courage или аргумент -argument. Колкото до думата евфемизъм – това е въпрос на обща култура – думата има гръцки произход и се пише /на латиница/ euphemisme и ако някой има желание да използва емпирично познание може да си припомни споровете за изписване на ЕВРО на български върху банкнотита на общата валута – първоначално трябваше да бъда ЕУРО, и имаше дълги преговори, по време на които да се изясни, че в българския език буквосъчетанието EU се изговаря и изписва като ЕВ/.
  Очаквам подобна статия за изговора на определени думи – например – влезе-влезне /любима употреба от политици с претенция за грамотност и журналисти/! и още – скочи-скокна и пр.

  • Права сте, Теодора! Сред днешните български политици има твърде много хора, които са завършили университет само на документи. Сигурна съм, че голяма част от депутатите ни ще объркат поне 70 на сто от думите в този списък. За журналистите – също сте права, но в повечето печатни медии работят коректори, чиято работа е да следят правописа в публикациите. Ние в Lifebites.bg, признаваме, нямаме възможност да си позволим отделен човек на такава позиция и разчитаме на собствените си знание и концентрация. Поздрави! Вероника Лазарова

   • Прави ми впечатление, че се обръщате към госпожа Петкова с ” Теодора”…?
    Това не е ли неправилно обръщение, модерно взаимствано от английския език?
    Не би ли трябвало да се обърнете към нея с: ” Здравейте Госпожо (Г-жо) Петкова”…” Здравей Теодоро”…”Здравейте Теди”…”Здравейте Петкова” …?
    Здравей Теодора…Здравей Иван…Здравей Стоян…Здравей Йорданка….?
    Поне на мен ми звучи грозно! ( а не бях любител на предмета Български език в училище)

 3. И “конфузен” и “сконфузен” са правилно написани. Просто в едни случаи е правилно да се употреби едната, в други – другата.

  • Точно така, Поли. Има го като уточнение в края на текста. Факт, че този момент се бърка, тъй като много хора използват сконфузен в смисъла на конфузен. Поздрави! Вероника Лазарова

 4. Не съм съгласна с посоченото като единствено правилно “конфузен” – това е правилният избор ако говорим за конфузна ситуация (неудобна) или конфузен случай, но когато е причастие от глагола “сконфузвам се” (става ми неудобно, чувствам се притеснен), правилно е “сконфузен”. Виж Официален правописен речник на БЕ, БАН, 2012, стр. 336 и 579.

  • Здравейте! Напълно права сте и това уточнение е направено в края на текста. Включено е като една от думите в заглавната снимка, защото мнозина използват неправилно сконфузен със значението на конфузен. Както съм посочила – сконфузен може да се използва за човек, а конфузен – за момент. Поздрави и благодаря за допълнението. Вероника Лазарова

 5. Бих попитал драгите читатели, а също така и уважаемия проф. Владко Мурдаров: “Има ли грешки в изречениятя: “Отъпквам снега пред дома си.” и “Вървя по утъпканите пътеки на музицирането.”?”

  • На мен ми е любопитно каква е целта на питането Ви? Сърдечен поздрав!

   • Целта на питането е, че в “Официалния правописен речник на българския език” на БАН и Университетския – такъв, има разминаване в правописа на “отъпквам”. В двата речника, които се смятат за меродавни, тази дума се изписва по различен начин (!), което е недопустимо! Имаше две гопрещи дискусии по този повод, едната я загтнах аз и се оказа, че този глагол е най-спорният.

 6. Интересно, като говорите за произход на думите /турцизми/, защо не кажете, че отвЕртка е русизъм. същото е с вЕртолет.Преди 1944г.дядо ми произнасяше и двете думи с Ъ.

  • Привет, Антония! Всъщност сте напълно права и екипът ни вече работи по отделен текст на такава тема. Поздрави! Вероника Лазарова

  • Е как ОТВЪРКА ще казва, а защо не кажете и за американизмите и всичко, с което ни заливат по телевизията? Просто няма значение, забравете българския просто. Щом желаете.

 7. Конфузен и сконфузен просто са две различни думи, които означават две различни неща. Тук не става дума за правопис, а за различни понятия.

 8. Много поучително,но дано стигне до по младите.Действайте в този дух.И няколко идеи от мен,но поглеждайте и в по старите речници.Фасунга или фасонка;шпакла или шпахла;Парагвай-Парагуай ..

 9. непромокаем / не промокаем ? Нещо се обърках? Правилно е да е слято, нали?

  • Слято е, да. 🙂 Така е написано, лош почерк обаче, за което се извинявам. От много и бързо писане почеркът се разваля. Поне в моя случай. Поздрави!

 10. Напоследък чувам по-телевизията все по-често “лЕсица” и “мЕрише”. Не бих се учудила хората така и да ги пишат. А благодарение на оная глупост “София -ден и нощ” се появи новата дума “дриШльо”! Вече я срещам така изписана и във форуми.

 11. Думата “пицерия” е навлязла в българския език леко изменена – пицария, но на италиански е съвсем правилна. Следователно изписана на съответния език няма грешка.

  • Права сте, Мари за изписването на съответния език, но именно оттук идва грешката. Българският език има свои правила и по тази причина в България се казва и пише Париж, а не Пари и Вашингтон, а не Уошингтън, както се произнася на съответните езици и места. Благодаря за коментара, дава допълнителна информация. Поздрави! Вероника

 12. Здравейте! Виждам, че се включвам малко късно по темата, но ми се ще да уточня. Транскрибирането на чужди имена в българския език има правила и най-общо те са, че се изписва най-близкото до това, както се произнася ( а не както е в руския например), но както и в много други случаи, има изключения. Париж, Вашингтон, Гьотеборг и т.н. се изписват по този начин не защото така го изискват правилата, а защото така са навлезли вече в българския език.
  Ето от мен и няколко предложения за близки думи, които масово се бъркат, въпреки че са си чисто български:
  Удава ми се – Отдава ми се (грешно)
  отдавам се (увличам се в нещо) – удава ми се (имам наклонност, сполучвам)
  Масово се използва думата ПРЕДЕН вместо ПРЕДИШЕН. Например, “предния ден” вместо “предишния ден”. “Преден” идва от “пред” (за място), а “предишен” от “преди” ( за време) съответно имаме предишен/следващ и преден/заден (предния ден/задния ден?).
  Благодаря ви, че подхващате тази тема, защото трябва да запазим този толкова хубав език.

  • Много удачни примери, Ружа! Благодарим за допълненията. Поздрави, Вероника Лазарова

  • Здравейте, Ружа,
   И аз се включвам късно по темата, с желанието да направя уточнение, че “удава ми се” и “отдава ми се” в много случаи са взаимозаменяеми и второто не е непременно грешно. Ето един от източниците ми: https://kaksepishe.com/otdava-udava/
   По отношение на “преден” и предишен”, за Тълковния речник на думите в българския език те са синоними, когато обозначават смисъла на нещо предшестващо: rechnik.info/предишен
   Благодаря Ви за вниманието, с което се отнасяте към красивия ни език! Радвам се, че все още има хора като Вас, които го ценят и се грижат така старателно за чистотата му 🙂
   Поздрави!

 13. Здравейте!
  Искам да добавя думата въстание. Защо ли ми се струва, че едно време се е писало въЗстание, както са думите възникване, възнесение и други. Макар че е възможно възстание да подобна логика на “въз” над нещо, може и да греша.
  От написаното в статията със сигурност щях да сгреша на думата претекст. Много ми се иска да имаше пояснение, защо да не е пред-текст. Очевидно е че претекст е повод, а не някакъв знак пред текста, но като не знам етимологията ще ми е трудно и да запомня правилно думата.
  А относно политиците.
  Разбирам, че е много забавно вечно да им намираме грешки, но те са политици – не езиковеди. Тяхната работа е да управляват и да взимат нелеки решения. да ги обмислят и да постигат споразумение по важни въпроси. Това, че медиите постоянно ги търсят и цитират е проблем на медиите (че не ги коригират, а нарочно им оставят лапусите). От медиите е редно да получаваме правилно поднесена информация за случилото се, и не е необходимо политиците да са непременно изрядно грамотни. Те просто са бублични личности и затова постоянно им чуваме грешките в езика, това е. Я застанете вие пред камера и говорете и после се гледайте. Ще си откриете толкова грешки, колкото не сте и подозирали.

  • Задължително е политиците и журналистите да са грамотни и противното не ги оправдава!

 14. ЛимонтОзу идва от турцизма limontozu, което означава лимон на прах (toz – прах), а не лимонена сол (tuz – сол). Затова се пише с О.

 15. Целта на питането е, че в “Официалния правописен речник на българския език” на БАН и Университетския – такъв, има разминаване в правописа на “отъпквам”. В двата речника, които се смятат за меродавни, тази дума се изписва по различен начин (!), което е недопустимо! Имаше две гопрещи дискусии по този повод, едната я загтнах аз и се оказа, че този глагол е най-спорният.

 16. Масова употреба от журналисти и водещи на пропусквателен пункт,вместо пропускателен/ от пропускам/.

 17. Всички тези думи са елементарни, и който не знае как правилно се изписват, означава че въобще не е влизал в часовете по български език.

Отговор