Цитати за мозъка от книгата Свръхмозъкът

цитати за мозъка
Настоящите цитати за мозъка са взети от книгата Свръхмозъкът.

В книгата си Свръхмозъкът Дипак Чопра и Рудолф Е. Танзи изказват иновативни теории за човешкия мозък и неговия неограничен потенциал. За осъзнаването и силата на практики, чрез които да се научим да управляваме мозъка си, а не той да контролира нас. А второто, независимо доколко го осъзнаваме, е неоспорим факт. Много често ставаме жертва на собствения си мозък, без дори да разбираме, че това е така. В събраните цитати за мозъка от гореспоменатата книга, може би ще доловите частица от напредничавите идеи на двамата автори за най-важния орган в нашето тяло. Даваме си сметка и признаваме, че чрез тези цитати за мозъка няма как да предадем цялостната концепция и дълбокия смисъл на Свръхмозъкът. Ако сте любопитни, прочетете цялата книга. Надяваме се все пак с настоящите цитати за мозъка да запалим интереса ви и да вдъхновим деня ви.

Приятно четене!


Вашият мозък не само обяснява света, но и го създава.


Мозъкът ви е в състояние да се развива и усъвършенства през целия ви живот. Ако му поставяте задачи, вие непрекъснато ще се сдобивате с нови умения.


Знанието не се корени във фактите, а в любознателността.


Тревожността създава изопачена картина на света, съставена от неща, от които човек се бои, макар че всъщност те са безобидни.


Умът засилва страха. Ако умът съумее да се избави от страха, опасността ще изчезне.


… животът е невъзможен без страх, но страхът ни сковава и ни прави нещастни.


Колкото повече неща осъзнавате, толкова по-голяма сила притежавате над реалността.


Ако искате да израснете духовно, старайте се да приличате на Буда в подхода си към съзнанието. Разширете съзнанието си и погледнете отвъд издигнатите около ума ви стени.


Самоосъзнаването променя възприятията.


Едно от уникалните свойства на човешкия мозък се състои в това, че той може да върши. В момента, в който кажете: „Паметта ми вече не е същата“ или „Днес не мога да си спомня нищо“, вие на практика подготвяте мозъка си да отговори на понижените ви очаквания, а понижените очаквания водят до ниски резултати.


Невронната мрежа на мозъка ви е компютърът не само на тялото, но и на живота ви. Тя приема и регистрира всяко ваше преживяване, колкото и незначително да е то, и го сравнява с предишните ви преживявания, а после го съхранява.


За да се изпълни животът ви със смисъл, вие трябва да разберете по какъв начин можете да станете по-осъзнати, защото само тогава ще бъдете творци на собствената си съдба.


Съзнанието притежава силата да промени вашия свят.


Смисълът се ражда вътре в човека.


Страдащите от депресия хора се възприемат като жертва на дезориентирания си мозък.


Съществуват доказателства в подкрепа на схващането, че симптомите на сенилността* и стареенето на мозъка могат да бъдат предотвратени, ако останем социално ангажирани и любознателни през целия си живот.


Не се отказвай точно сега! Следват още любопитни цитати за мозъка!


Вие създавате начина, по който виждате и усещате света.


Това, което истински съживява един възрастен човек, е поставянето на цели и придобиването на нови неща, които да обича. (Като нови занимания, умения, домашен любимец и т.н.)


… мозъкът никога не трябва да бъде подценяван, защото с помощта на невропластичността той се развива в изумително адаптивен, способен да се възобновява орган.


Като се натоварвате физически и се стремите да заучавате нови неща всеки ден, вие създавате нови нервни клетки.


Фобиите са затвърдени (закостенели) реакции.


По същество всички фобии представляват изопачаване на реалността.


Мозъкът не се плаши от безбройните си задачи. Колкото повече изисквате от него, толкова повече неща е в състояние да върши той.


Ако останем бдителни, здравият мозък ще продължи да ни служи, докато остаряваме. Би следвало да очакваме да сме бдителни, вместо да се страхуваме от отслабването на мозъка и от сенилността.


Възприятието не е пасивно. Вие не получавате установена реалност – вие я оформяте.


*сенилност – намаляване на познавателните способности. Това включва способността на човек да се концентрира, да си припомня информация, както и да оценява правилно ситуацията. Често терминът сенилност се използва, за да опише деменция.


Вижте още: Бъртранд Ръсел и 4-те желания, диктуващи поведението ни

Отговор