Как половите роли и стереотипи влияят на живота ни

половите роли
Според стереотипите жената трябва да чисти, а мъжът - да цапа. Но невинаги се получава така...

За средностатистическия човек половите различия са резултат от работата на природните или божествени сили, а не от въздействието на родителите и средата. Има една чуждица “джендър”  (от английски: gender – роля), описваща социално установените роли, поведения и характеристики, които се считат за подобаващи на мъжете или съответно на жените в дадено общество.

Ако се замислите, тези роли определят в голяма степен как трябва да протече животът ни – в зависимост от пола и характеристиките, с които се свързва той в съответното общество. Именно затова

кодексът на полово поведение

които ни закодира заобикалящата ни среда, е толкова интересен.

За тези, които са изследвали себе си и собствените си убеждения, предполагам, не са убегнали моделите, заложени от нашите родители. Техните вярвания за пола, сексуалността и “правилното” поведение са залегнали в посланията, които сме получавали от най-ранно детство. Това е естествен процес, който ни носи редица ползи. Тези послания са облечени в най-добри намерения, но въпреки това често са причина за трудности в комуникацията с другия пол.
половите
Много от нас имат нереалистични очаквания от другия пол.

Заради тях много от нас имат нереалистичните очаквания от противоположния пол. Очакваме да срещнем идеалната половинка от само себе си, без да се учим и трудим за и от връзката. Често сме чували – ако е истинско, значи трябва да е и лесно. Но наивното очакване да е лесно и всичко да се случва с минимум усилия, цветя и фанфари, е далече от стила на реалния живот.

Реалността ни застига със заучените си модели

– жената търси във всеки мъж своя баща, а мъжът – майка си в своите партньорки.

Неприятно е да си го признаем, но мерим с аршина на стереотипа заложен в нас. Стереотипното подхождане към другия пол има сериозно отношение към връзките ни и тяхното качество. Когато отсрещната страна не се вписва в закодирания ни модел, ние се разочароваме, конфронтираме и разделяме. Търсим упорито идеалната половинка и често не си даваме сметка, че поставяме непосилно високи критерии.

Закодираните концепции в нас са като невидими нишки, които преминават през целия ни живот и ни водят в желаната посока. Мнозина от нас стигат до крайната си цел, докато други се заплитат в тези невидими нишки и изгубват пътя си.


Вижте още…  Войната между жените и мъжете


Едни от най-често срещаните

родителски концепции за половите роли

са от типа: – момичето трябва да е привлекателно и с мек характер, момчето е мъжкар и отстоява себе си,

половите различия
Според разбиранията на много хора жените са отговорни за домакинската работа.
– момчето може да се бунтува, момичето се подчинява,
– момичето чисти и готви, момчето разхвърля и цапа и т.н.
Тези невинни модели са отговорни за половата ни роля и изискванията ни към другия пол. Популярната култура също подхранва нереалистични очаквания със своите полови послания, как да изглежда мъжа:
– здрав мъжкар с пари и кола,
и как изглежда жената:

– силиконова устна с интелект, дълбоко приспан от търсене на добри условия на живот и качествен прах за пране.

Този външен натиск на стандартни модели на полови роли ни изправя пред две решения: или да станем част от стереотипа, или да се борим с него. В това няма нищо драматично на пръв поглед, но изисква промяна в начина ни на мислене, действане и оценка на света около нас. С други думи половите роли са носител на промяна в обществото и неговия морал – за добро или лошо.

За мнозина възникват логичните въпроси: Как да оцелея като човек, партньор, родител в света на фалшиви и кухи модели?

Как да възпитавам децата си, за да оцелеят в света на илюзии и фалшиви герой? Няма еднозначен отговор, но знам, че не бива да се страхуваме да бъдем “нормални” в един ненормален свят.

Отговор