Манипулация: Какво цели психичният изнасилвач

Знаете ли как да разпознаете такъв тип хора?

0
манипулация
Какво цели психичният изнасилвач?

При телесното (сексуално) изнасилване получаваш и даваш без твое съгласие, без да го искаш. Насилствено ти се взема и насилствено ти се дава. За щастие това гнусно и травмиращо преживяване не се случва толкова често. Има обаче друг вид изнасилване, което е нормално и широко разпространено явление в обществото. Това е психичното изнасилване, наречено с популярния термин манипулация.

Тя също е контакт, при който получаваш и даваш, като накрая се оказваш губещ, недоволен и наранен от взаимодействието. Тук нещата се случват на вербално ниво. Една психика пробива защитите на друга, навлиза в нея, използва я и си взема това, което ú трябва. Какво ще се случи с жертвата, не е грижа на манипулатора. А понякога преживяванията на потърпевшия са от значение – той трябва да страда.

Една успешна манипулация

може да трае от минути или секунди (като например това да ти пробутат набързо някой продукт) до цял живот. Има двойки и групи, при които общуването е сведено основно до взаимно манипулиране. Настоящата епидемия от свръх ревниви “половинки” се подхранва от манипулиране на множество нива. При някои това е взаимно, при други – само единият ограничава свободата, развитието, живота на партньора си. При всички случаи, ако нямаш разума, смелостта и волята да напуснеш/неутрализираш такъв насилник, плащаш чрез страданието си.

деца и родители
Децата често използват манипулация, за да постигнат целите си. Снимки: Foter.com

В манипулатор може да се превърне всеки, включително т.нар. добри хора. Силно предразположени към манипулиране са родителите. Малко са личностите, които успяват да възпитават и изобщо да общуват с детето си, без да използват манипулативни техники (съзнателно или не). Разбира се, и децата могат да манипулират. И това е един от примерите, че човекът е в пъти повече емоционално създание, отколкото рационално.

Какво може да цели една манипулация?

Абсолютно всичко, което е от някаква полза за манипулатора и би му доставило удоволствие. В някои случаи може да се стигне дори до отнемане на настоящия ти живот. Той действа на принципа

“Аз печеля – ти губиш”

Той печели за сметка на теб. Както всеки хищник или паразит. При манипулация могат да се използват всички “оръжия” – притежания, пари, идеи, знания, тяло, чувства. Всички те са средство в постигането на определените цели. Самият ти си средство, чрез което манипулаторът взема това, което иска.

Какво губи човек, станал жертва на манипулация?

Жертвата е измамена, подведена, излъгана, използвана. Без нейно знание и съзнателно съгласие. Ако станеш жертва на подобен човек, ти губиш нещо ценно или ти се пробутва друго, от което нямаш нужда и полза. Много хора осъзнават, че са обект на манипулация, но често нямат знание, сила или воля да реагират адекватно. На практика всяка манипулация е психично изнасилване.


Вижте още… Как да контролираме негативните си емоции


Как обаче да разпознаем манипулаторите? Обикновено по начина, по който повечето от тях се държат.

Как действат манипулаторите?

Те омайват на емоционално ниво, като задействат и положителни, и негативни емоции/чувства, за да постигнат целите си. По този начин ограничават или блокират съзнателно критичното мислене, преценката и самоконтрола на жертвата си. Чувствителни точки, върху които се фокусират подобни хора, са най-вече общочовешки страхове и потребности, чрез които достигат до чувствата и слабите места.

Може би най-често използваните пътища за “хакване” на човешката психика са:

Внушаване на потребност/нужда

Манипулаторът убеждава жертва си, че тя има нужда от това, което се стреми да ú (про)даде.


Внушаване на вяра за бъдеща полза/печалба

Той убеждава човека насреща, че ще спечели, ако му даде това, което иска; ако осъществите целевата “сделка“.


Вменяване на чувство за вина

Доста силен метод, особено когато жертвата е по-чувствителна.


Внушаване на чувства на несигурност

Чрез думи и промяна на външните условия манипулаторът може да накара жертвата си да се съмнява в надеждността/реалността на собствените си възприятия, мисли, преценки.


Отправяне на комплименти и хвалби

Метод, който работи при повечето от нас. Така хората можем да “омекнем” по-лесно.


Пресъздаване на емпатия

Манипулаторите създават илюзия, че те разбират, че ти влизат в положението, че те уважават и приемат такъв, какъвто си. Всяко човешко същество умира да получи подобно (рядко давано днес) отношение.


Манипулаторите използват всички възможни средства, за да постигнат целите си.
Манипулаторите използват всички възможни средства, за да постигнат целите си.

Изиграване на личностно сходство

Преструват се на подобен на теб. Могат да те подлъжат, че имат сходни на твоите мисли, чувства, желания, слаби места.


Симулиране на слабост или беззащитност

По този начин те успяват да предизвикат съчувствието или съжалението ти, при което защитната ти система автоматично отслабва.


Внушаване на грешни представи

Когато не си достатъчно компетентен в дадена област, другият може лесно да те излъже и да промени начина ти на мислене. Оттам и чувствата, и решенията ти…


Заплашване

Напълно очевидна стратегия, която обикновено предизвиква страх, неувереност, подчинение.


Използване на привлекателността си в полза на манипулацията

 Широко използвана стратегия – от обикновения продавач до ФБР агентите.


Вижте още… Как да се предпазим от манипулатори

Отговор