Цитати от немския философ Артур Шопенхауер

Шопенхауер
Артур Шопенхауер развива атеистична метафизична и етична система, която е описвана като проявление на философския песимизъм.

Артур Шопенхауер се ражда на 22 февруари 1788 г. в Прусия, на територията на днешна Полша. Изучава изкуства и естествени науки, след което се насочва към метафизиката и психологията.

Шопенхауер става доктор по философия

като се съсредоточава най-вече върху идеите на Имануел Кант. Усвоява и развива неговата философия, отнасяща се до начина, по който преживяваме нещата от живота. Най-популярният му труд е  Светът като воля и представа. Пише в сферата на психологията, философията, етиката, естетиката, политиката, човешкото развитие и границите на ума и живота и т.н. Като наследници на Шопенхауер се сочат имена като Фридрих Ницше, Рихард Вагнер, Лудвиг Витгенщайн, Зигмунд Фройд и др. Големият немски философ си отива от този свят на 21 септември 1860 г.=- на 72-годишна възраст.

Подбрахме за вас част от най-емблематичните цитати на големия мислител Артур Шопенхауер.

Приятно четене!


Разликата в гордостта и суетата е в това, че гордостта е убеденост в собствената ни висока стойност, а суетата – желание да се създаде у другите такава убеденост.


Животът е сделка, доходът от която далеч не покрива разходите.


Не говори на приятеля си това, което не трябва да знае твоят враг.


Човек е роб на чуждото мнение и хорските оценки.


Повечето хора са толкова субективни, че всъщност не се интересуват от нищо освен от самите себе си.


Често и не без основание се твърди, че низшият духом бил най-блажен – ала едва ли някой му завижда.


Славата трябва да се извоюва, а честта просто да не се губи.


Да се мисли, че светът има физично, но не и морално значение, е най-голямата, най-пагубната, фундаменталната заблуда, същинската извратеност на мисълта.


Шопенхауер
Шопенхауер е сред първите мислители в западната философия, които споделят и утвърждават важни принципи на източната философия.

Всяка нация се присмива на другите – и всичките имат право.


Утрото е младостта на деня. Тогава всичко е весело, свежо и лесно. Човек не бива да го съкращава, ставайки късно.


След смъртта ще бъдеш това, което си бил, преди да се родиш.


Най-голямото удоволствие е да правиш нещо, да създаваш, без значение дали е кошница или книга. Непосредствено щастие е да виждаш как изпод ръцете ти излиза нещо, расте от ден на ден и накрая бива завършено.


Онова, което хората наричат съдба, най-често са собствените им безумства.


Животът ни е тъй оскъден, че благата му трябва да се разпределят пестеливо.


Прастара е грешката, че съвършено вярно е само онова, което е доказано, и че всяка истина почива върху доказателство – напротив, всяко доказателство почива върху недоказана истина.


Всяка история на живота е история на страданието, тъй като всяко жизнено поприще е в голямата си част непрекъснат низ от големи и малки несгоди.


Голямото сърце открива пред нас пътя на делата, а големият ум — пътя на творбите.


Първичните хора се справят по-бързо и по-успешно в живота.


Всичко почива в крайна сметка на факта, че всеки може да разбере онова, което е единосъщтностно с него.


Самият свят е Страшният съд.


Шопенхауер
Въпреки че работата му не е оценена подобаващо от неговите съвременници, Шопенхауер и трудовете му оказват силно влияние в бъдещата философия, литература и наука..

Богатството наподобява морската вода, от която жаждата ти се увеличава, колкото повече пиеш.


Да желаеш безсмъртие, е да желаеш увековечаването на една голяма грешка.


Ако някакъв бог е създал света, не бих желал да бъда този бог – страданието на света би разбило сърцето ми.


Между желанията и тяхното сбъдване минава цял един човешки живот.


Всеки трябва да бъде за себе си върховна и най-значителна ценност.


Човекът е единственото животно, което причинява на другите болка, нямайки при това никаква друга цел.


Женитбата означава да загубиш половината си права и да удвоиш задълженията си.


Истинската дружба е едно от тези неща, за които, както и за гигантските морски чудовища, е неизвестно измислица ли са, или някъде наистина съществуват.


Човешкият живот е само борба за съществуване, при която поражението е сигурно.


У хора с ограничени възможности скромността е просто честност. У надарените обаче тя е лицемерие.


От гледна точка на младостта животът е безкрайно бъдеще; от гледна точка на старостта – много кратко минало.


Материализмът е философията на забравящия сам себе си в своите размишления субект.


Първите четирийсет години съставят текста, а следващите трийсет – коментара към него.


Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.


И най-благородното дело има само временно въздействие, докато гениалното произведение живее и въздейства благотворно и възвисяващо във всички времена.


Моето време и аз не съответстваме един на друг; това е ясно.


Обикновеният човек има само една грижа: как да убие времето си, а умният – как да го употреби.


Една от най-страшните и най-разпространените глупости е да се правят големи приготовления за живота, под каквато и да било форма.


Всички религии обещават награда за качествата на сърцето или волята, но никоя за качествата на ума.


Всеки припознава за граници на света границите на своето полезрение.


Вижте още: Вдъхновявящи цитати от Платон

1 КОМЕНТАР

  1. Един от любимите ми философия и иноватори в сферата психологията и филосифията. Намираш и едновременно с това “изгубваш” себе си във всеки негов цитат!

Отговор