Българската природа, закриляна от ЮНЕСКО е в риск

ЮНЕСКО
България търпи критики по отношение на опазването на природните й богатства

Родината ни е страна с уникална история и произход. Наследници сме на могъщи древни племена и народи, оставили ярък отпечатък от своята култура по нашите земи. Ето защо, съвсем заслужено, в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО намират място не един и два обекта в малка България. 

Броят на тези изключително ценни места на територията на нашата родина, е точно 9. Това са:

  • Рилският манастир,
  • Мадарският конник,
  • Боянската църква,
  • Ивановските скални църкви,
  • Казанлъшката гробница,
  • Свещарската гробница,
  • Античният град в Несебър,
  • Националният парк Пирин и
  • Резерватът Сребърна.
За съжаление, последните 2 обекта от списъка са в риск. Природните!

На територията на ЕС има още 10 подобни обекта под егидата на ЮНЕСКО, които също са сериозно застрашени.

Пирин ЮНЕСКО
Красотата на Пирин е световно призната!

ПИРИН

На интернет страницата на ЮНЕСКО пише, че планинската красота на Пирин е изключителнаВисоки върхове, контрастиращи с поляни, реки и водопади…  Сред основните ценности на този природен парк са възможностите за уединение и максимална близост до недокоснатата природа.

В същото време, отново там се посочва, че обектът от световното наследство отдавна е под силен туристически натиск. До голяма степен той се дължи на развиване на ски съоръжения и писти в района. Банско се е превърнал в един от най-бързо развиващите се градове в България, със строителство буквално по границите на парка. Развитието на туризма във и около обекта не е ефективно контролирано, а това е довело до засягане на терени от самия парк и нанасяне на значителни вреди. Посочват се много аспекти, които застрашават Националния парк. И се набляга на необходимостта от адекватна защита и управление на обекта, който е под закрилата на ЮНЕСКО.

Пирин ЮНЕСКО
Пирин е един от българските обекти в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО; Photo credit: Martin Martinov via Foter.com / CC BY-NC

СРЕБЪРНА

Сребърна ЮНЕСКО
Резерватът СребърнаMincov from bg [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Това е една от най-значимите влажни зони в района, според ЮНЕСКО. Предоставя обитания и защита на растителни и животински видове, които в голяма степен са застрашени. Сред тях особено важни са видовете птици. Сред тях има такива, които са пред изчезване. Ето защо семействата, обитаващи Сребърна, са от ключова важност за опазването на вида им в световен мащаб!

На сайта на ЮНЕСКО са изписани серия от препоръки и изисквания за адекватното опазване на резервата. Става ясно, че има много какво да се желае от начина, по който тази територия, буферната й зона и близките терени, се управляват.

Доклад на WWF (една от най-големите природозащитни организации в световен мащаб) сочи, че почти половината от всички природни обекти на ЮНЕСКО на Стария континент са

Сребърна ЮНЕСКО
Пеликаните са един от символите на резервата Сребърна; Ivelin Mincov [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], from Wikimedia Commons
застрашени заради увреждащо човешко влияние

Тези обекти са от изключителна важност както за хората, така и за околната среда. Заплахата идва от различни човешки дейности като добива на горива, минната индустрия или незаконния  дърводобив.

Опазването на ландшафта и старите гори на Пирин се оказват голямо предизвикателство пред страната ни, предвид неспиращите интереси за тяхното изсичане с цел изграждане на ски съоръжения – разказва пред Lifebites.bg Катерина Раковска, експерт Защитени територии и Натура 2000 във WWF.

Според нея да се прави

бизнес за сметка на природата

в дългосрочен план не е изгодно нито за екологията и хората, нито за самите инвеститори. Раковска казва, че има достатъчно добри примери по света, при които икономическите интереси са съобразени с интересите на природата и това е полезно и за местните общности.

А ние се чудим по каква причина такова решение не се търси в България?

ЗАПЛАХАТА
Раковска
Катерина Раковска, експерт Защитени територии и Натура 2000 към WWF

„Шестнайсет години след даденото разрешение за изграждане на ски-зона Банско натискът за изсичане на още стари гори в ПИРИН с цел строителство на нови писти и ски съоръжения, не спира” – разказва специално за читателите на Lifebites.bg Катерина Раковска.

И пояснява, че този натиск се осъществява по два основни начина. От една страна се иска промяна на Плана за управление на националния парк, според която ще отпаднат всички съществуващи в сегашния план ограничения пред инвеститорите. От друга страна се иска договорът за концесия на ски зоната да се измени така, че съществуващата застроена площ да се узакони, а тя надвишава с 60% предварително договорената.

По отношение на резервата СРЕБЪРНА основните заплахи идват отново от неадекватна човешка намеса. От една страна управлението на водите е неустойчиво, а от друга – изградени са изкуствени прегради, които прекъсват свързаността на влажните зони, сочи докладът на WWF.

За последните 10 години с участието на организацията са възстановени над 10 000 хектара влажни зони в региона на Силистра и работата в тази област продължава. Едноименното езеро, което е част от резервата, приютява над 100 вида птици, много от които редки и застрашени от изчезване.

ЗАЩО Е ВАЖНО

Защо обаче тези природни обекти, които са под закрилата на ЮНЕСКО, са толкова важни? Според специалисти, точно въпросните природни богатства имат изключителен принос за икономическото и социалното развитие. В същото време, е много трудно те да бъдат защитени и опазени.

Световните обекти би трябвало да имат най-високо ниво на защита, но въпреки това често сме неспособни да опазим дори тези най-важни територии от Земята“ – признава Марко Ламбертини, генерален директор на WWF.

Пирин ЮНЕСКО
За момента хората не успяват да опазят природата; Photo credit: Filip Stoyanov via Foter.com / CC BY-NC-ND

[Вижте още: Резерват Купена – изчезваща красота]

Трябва да приемем факта, че не хората защитават тези места, а местата защитават хората. Правителствата и бизнесът трябва да заложат на дългосрочните ценности пред краткосрочните печалби и да уважават статута на тези невероятни кътчета – допълва Ламбертини. Необходимо е да се фокусираме върху устойчивите алтернативи, които поддържат обектите на световното наследство, техните забележителности и благата, които ни предоставят.“

За изсичането на гори за незаконен дърводобив и за застрояване в тези райони с бизнес сгради и съоръжения, у нас (а и по света) се говори от доста години. Въпреки усилията, полагани за спирането на тези дейности от страна на институциите и законите, резултатите са минимални. И все пак…

Пирин ЮНЕСКО
Българите като цяло са против унищожаването на природата; Photo credit: Martin Martinov via Foter.com / CC BY-NC
Българите са против сечите и застрояването в планините

Това показват резултати от проучване относно обществените нагласите на българите към опазването на околната среда, направено от WWF и Алфа Рисърч.

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

76% от българите определят като най-сериозен проблем пред българската природа изсичането и унищожаването на горите. 65% от отговорилите биха подкрепили забрана за ново строителство, включително на туристическа и спортна инфраструктура в планината. А общо 70% от българите смятат, че защитата на природата и нейните богатства не е пречка за икономическия просперитет.

Според Катерина Раковска законите ни за опазване на горите и водите са добри, но трябва да има воля за тяхното спазване. Тя подчертава, че държавните институции и неправителствените организации далеч не са единствените отговорни. Гражданите също трябва да са активни и да подават сигнали за нарушения.

Сребърна ЮНЕСКО
Сребърна; By Trygve W Nodeland (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Звучи парадоксално, но едно от най-важните неща, които са ни нужни за опазването на природата, е работеща съдебна система и активно гражданско общество. Пример за това е защитена местност Камчийски пясъци, чийто статут бе заличен с решение на Върховния административен съд през 2006 г. заради частни интереси. Година по-късно същата съдба последва природен парк Странджа, но заради активната кампания на неправителствени организации Законът за защитените територии бе променен и вече стана възможно обжалване на заповедите, с които се обявяват защитените територии“ – разяснява Раковска пред Lifebites.bg.

Според нея, не на последно място, отговорност за природата носим всички ние, които живеем в България.

Когато сме сред природата, от нас зависи да не безпокоим дивите животни, да си носим боклука в раницата, да се информираме, да подаваме сигнали и да настояваме институциите да си вършат работата. За да остане природа в България“ – казва още експертът на WWF.

Пирин небе ЮНЕСКО
ЮНЕСКО закриля културното и природното наследство на Земята; Photo credit: Filip Stoyanov via Foter.com / CC BY-NC-ND
А няма българин, който да не се гордее с уникалната ни природа

Именно затова е нужно всеки от нас да ѝ помогне с каквото може. Крайно време е тези, които сме действително загрижени за природните богатства, да се изправим и да се противопоставим открито на онези, които не осъзнават тяхната важност. И най-вече – длъжни сме да принудим институциите да прекратят безчинствата, да поемат отговорно задълженията си и да започнат най-после да ги изпълняват. Защото това, което виждаме в момента, е всичко друго, но не и адекватно отношение!

Отговор