Как да разпознаем, че зрението на детето ни се влошава

Известно е, че в детска възраст информацията, която постъпва чрез очите, е не по-малко от 80-85%. Зрителният апарат е сложна конгломерация от очите, тяхното мозъчно представителство и свързващите ги нервни структури. Зрението на детето оказва съществено влияние върху правилното оформяне, емоционалната обагреност и интелекта му.

Затова всеки родител трябва да следи дали детето му вижда добре и достатъчно

Като специалист с дългогодишна практика, бих препоръчал от най-ранна детска възраст редовно да провеждате очни прегледи при компетентен офталмолог, дори и при липса на оплаквания.

зрението на детето

Как да разпознате, ако нещо не е наред със зрението на детето?

Най-чести симптоми са мигането, главоболието при зрително натоварване, отказът на детето ви от компютъра или книгата. По-късен симптом може да бъде и кривогледството.

В тази вързаст често срещан проблем е и чувствителността към ултравиолетовата светлина. Тази алергия се изявява с различни симптоми като мигане и светобоязън. Важно е да знаете, че понякога родителите приемат това за тик, и така насочват детето си неправилно към невролог или психиатър.

За какво друго трябва да следите, когато имате малки деца?

Съвременните компютърни LCD и LED екрани рядко могат да провокират зрителни проблеми, независимо от разпространеността на това мнение в близкото минало. По-чести сега са акомодационните проблеми, които се изявявят при зрителна работа на близко. Те обикновено са сигнал за налично далекогледство, астигматизъм и други рефракционни аномалии.

Затова тези симптоми трябва да бъдат оценени след преглед при очен лекар, запознат със спецификата на детската очна патология.

Добре е да знаете, че от особено значение в детска възраст е и очният травматизъм, на чиито разновидности няма да се спирам тук. Може спокойно да се твърди, че рискът от тези очни и други травми значително намалява при добро или добре коригирано зрение. А това от друга страна е една необходима основа за стабилната и устойчива психика на вашето дете.

Вижте още: Митът за солта и зрението

Отговор