Как се пише: пре- или при- качвам (част I)

Пре- или при-
Чудили ли сте се някога дали дадена дума се пише с представката пре- или при-?


Понякога човек се обърква и може да се зачуди дали определен глагол се пише с представка пре- или при-. Виждала съм погрешно изписани (или изговорени) повечето от глаголите, които искам да споделя с вас в тази статия. При употребата на пре- или при- най-често глаголи, които трябва да са изписани с представка пре- се заменят с близките им по звучене, започващи с при-. Среща се обаче и обратният вариант.

Пиша този текст на съвсем достъпен и прост език, тъй като не съм специалист по български език в нито една област от него. Материалът ми няма претенции за научен труд, нито  за изчерпателност. Просто много обичам родния ни език и бих се радвала, ако накарам читателите ни да се замислят, да използват текстовете ми като справочник, когато се чудят за даден казус, и да им помогна да пишат и говорят още по-грамотно и правилно. Надявам се този текст да е от полза на хората, които имат нужда от него. Ще опиша в него конкретните разлики в значението на

глаголите, започващи с пре- или при-

които иначе звучат еднакво. Пъстър е българският език и, както в случая, само една буквичка променя коренно значението на думата.

Как се пише: пре- или при- и каква е разликата

ПРЕСПИВАМ – ПРИСПИВАМ

ПРЕСПИВАМ: Значението на този глагол най-често е

(1) Прекарвам една нощ някъде. Но може да бъде и

(2) Спя прекалено дълго време.

Пример 1: Отивам на гости на Мария и ще преспя у тях.

Пример 2: Вчера преспахсъбират ми се поне 13 часа сън, и не успях да свърша нито една от планираните за деня задачи.

ПРИСПИВАМ: (1) Довеждам някого до състояние на сън.

Пример 1: Тази вечер ще приспя децата по-рано и ще си пусна някой филм.


ПРЕКАЧВАМ – ПРИКАЧВАМ

ПРЕКАЧВАМ: (1) Правя смяна на превозното средство.

Пример 1: За да стигна до Бразилия трябва да се прекача от един самолет на друг.

Пример 2: Обикновено полетите с прекачване са по-евтини от директните.

ПРИКАЧВАМ: (1) Закачвам нещо върху или за друго нещо.

Примвр 1: Прикачих новите документи към папката със събраните материали.


ПРЕВЕЖДАМ – ПРИВЕЖДАМ

ПРЕВЕЖДАМ: (1) Предавам определено съдържание от един език на друг.

(2) Водя някого от едно място на друго.

(3) Прехвърлям пари от едно име или място на друго.

Пример 1: Трябва да преведа целия реферат от български на английски.

Пример 2: За да стигнем по-бързо, преведох Иван през едни преки, малки улички.

Пример 3: Трябва да преведа цялата сума за пералнята накуп.

ПРИВЕЖДАМ: Най-често този глагол се употребява в смисъла:

(1) Накланям се надолу; навеждам се.

Другият често срещан израз, който включва глагола привеждам, е:

(2) Привеждам доказателства.

И на трето място поставям значението:

(3) Поставям в определено състояние; преобразувам (3).

Пример 1: Когато мина край мен, се приведох ниско, за да му отдам почит.

Пример 2: След като адвокатите приведоха последното доказателство в съда, стана ясно, че той наистина е виновен.

Пример 3: Приведох се в задоволителен външен вид и отидох на празненството.


ПРЕПИСВАМ – ПРИПИСВАМ

ПРЕПИСВАМ: (1) Пиша дословно същото отново, на ново място.

(2) Пиша същото като някой друг, заимствам в писмен вид, не пиша самостоятелно.

Това са двете основни значения, с които се употребява глаголът ПРЕПИСВАМ. Сигурна съм, че всички добре го познавате, но все пак ще дам и конкретни примери.

Пример 1: Написах съчинението си на чернова, след това го преписах на чист бял лист и го предадох на професора.

Пример 2: В междучасието преписах домашното по математика от Петя.

ПРИПИСВАМ: (1) С документ прехвърлям, дарявам нещо на друг човек.

(2) Твърдя, че някой е извършил нещо или е някакъв.

(3) Правя добавка към вече написан текст.

Пример 1: Той ми приписа и къщата на село, и огромния апартамент в столицата.

Пример 2: Истинският извършител на престъплението приписа цялата вина на брат си.

Пример 3: На първата страница приписах още малко подробности за характера му.


ПРЕСЪЖДАМ – ПРИСЪЖДАМ

ПРЕСЪЖДАМ: (диал.) (1) Клюкарствам, осъждайки действията на някой друг.

Пример 1: Когато се съберат Мими и Фани, винаги пресъждат другите хора от блока.

ПРИСЪЖДАМ: (1) Издавам присъда.

(2) Решавам, отсъждам, определям.

Пример 1: Като съдия, аз присъждам на крадеца 5 години затвор.

Пример 2: Журито присъди първа награда на най-малкия участник в състезанието.


ПРЕСТАВАМ – ПРИСТАВАМ

ПРЕСТАВАМ: (1) Спирам да върша нещо, което съм правил до момента. 

Пример 1: Уморих се, затова реших да престана да подреждам гардеробите за днес.

ПРИСТАВАМ: (1) (нар.) Отивам при любимия си и се женя за него без благословията на родителите си.

(2) Съгласявам се.

Пример 1: Момата избяга от дома си и му пристана.

Пример 2: Не знам как можах да му пристана на акъла. Вече съжалявам за стореното.


ПРЕСАЖДАМ – ПРИСАЖДАМ

ПРЕСАЖДАМ: (1) Засаждам дадено растение на ново място.

Пример 1: Всяка година пресаждам мушкатото в по-голяма саксия.

ПРИСАЖДАМ: Най-честата употреба на този глагол е когато с него се има предвид

(1) Поставям част от растение върху друго растение, за да продължи да расте там. И

(2) Поставям (част от) органична тъкан или цял орган в друго тяло, за да продължи да функционира там.

Пример 1: Бай Георги всяка пролет присажда калеми от едни овощни дървета към други.

Пример 2: Докторът му присади ново сърце, с което той живя щастливо до 90-годишна възраст.

  • диал. – диалектно
  • нар. – народно

Вижте още: Пълен и кратък член в българския език

Отговор