Никола Милър: Една шотландка, която избра България

0
Никола Милър
Никола Милър е учител и фотограф и живее в България от няколко години.

Никола Милър ми разказва неща, които искам да споделя с възможно повече българи. Шотландка, която прави интересен за мнозина от сънародниците ни избор. През 2011 г. тя напуска добре уредената си родна Великобритания, която в съзнанието на масовия българин е символ на благоденствие, и се заселва в севлиевското село Крушево.

Никола Милър
Никола Милър заменя Дъмфрис в Шотландия със севлиевското село Крушево.
Снимки: Личен архив

Никола Милър е дипломиран учител

и фотограф. През последните години името ú нашумя като един от най-талантливите фотографи на изоставени сгради и паметници в България. Lifebites.bg публикува нейни снимки, вдъхновили студентката Теодора Руцова да напише есето си Изоставените училища на България.

В следващите редове обаче ще ви срещнем не с фотографа Никола Милър, а с емигрантката Никола. Една шотландка, която избра България, и която може да направи не само справедлив, но изключително любопитен паралел между живота в родината ни и този на Острова. Никола вижда както любезното лице на добрите си съседи в Крушево, музикалните фестивали и културните събития в района, така и бедните пенсионери, изоставените училищни сгради, фабрики и рушащи се паметници.

Никола, защо британски учител като теб е решил да напусне работата и страната си и да се премести в България? Много българи вярват, че всички британци са богати и имат невероятен начин на живот.

Беше ми писнало да живея и работя във Великобритания. Разходите за живот на Острова са много високи и започваш да се чувстваш така, сякаш живееш просто, за да плащаш сметки. Исках да живея в друга страна докато още съм достатъчно млада, за да работя и да усетя живота там.

Никола Милър
Никола Милър харесва живота си в България и често публикува снимки от фестивалите, концертите и събития, които посещава.

Първоначално гледахме къщи в Словакия, но бързо осъзнахме, че няма да имаме достатъчно пари, за да ремонтираме имота. Имахме приятели в България, които бяха купили къща тук и бяха много щастливи, затова решихме да ги посетим. Влюбихме се в страната и хората.

Вярването, че всички британци са богати и имат фантастичен живот е напълно погрешно. Много хора живеят в лоши условия, в недостатъчно големи къщи, имат нископлатена работа, а нивото на безработица е високо. На Острова също така имаме високо ниво на престъпност и много мои сънародници живеят без надежда за бъдещето си.

11221410_10206180792310561_7303293300825519342_n

Имаш ли впечатления от българската образователна система, освен от изоставените училищни сгради, в които си била?

Да, преподавам английски език на български деца тук, в България. Смятам, че българчетата се държат по-възпитано от английските си връстници, въпреки факта, че децата на Острова разполагат с по-добре оборудвани училища. Не мога да коментирам българската образователна система като цяло, тъй като опитът ми е много ограничен.

Какви са основните разлики, които откриваш, сравнявайки Англия и България?

Времето и езиковата бариера и някои от начините за общуване на българите. Например много българи клатят глава, когато казват “Да” и кимат, когато имат предвид “Не”. Обаче много български младежи обръщат тези жестове, когато общуват с чужденци и това ме обърква дори повече.

Навиците на шофиране на много българи ме оставят безмълвна.

Разбирам защо в България има толкова много жертви на автомобилни катастрофи всяка година и броят им продължава да расте.

Чувам много от хората да казват, че разходите за живот в България са по-ниски. Трябва обаче да свързвате това и с доходите на повечето българи, които могат да са много ниски, най-вече при пенсионерите.

Никола Милър
Красотата на българите и природата ни в снимките на Никола Милър. Два от нещата, които привличат шотландската учителка в страната ни.

Инфраструктурата е по-добра във Великобритания. Обществените услуги са по-добри и имаме програми за социални помощи, които помагат на хората с най-ниски доходи. В същото време според мен българите имат по-силно чувство за общност и често са много по-мили и щедри в сравнение с връстниците си на Острова. Българите също така отдавате много по-голямо значение и внимание на имените, рождените дни и други такива празници, което ми се струва много хубаво.

циганка с цигара
Освен изоставени сгради, Никола Милър често заснема и хората, които среща по улиците на страната ни.

Кой е най-различният или странен навик, храна или момент от ежедневието в живота в България за теб? Аз например намирам мокета в банята на някои къщи на Острова и сандвича с чипс за доста странни.

Аз също мисля, че мокетът в банята е доста странно нещо, но обичам сандвич с чипс! Смятам, че да си вегетарианец и в частност веган в България от време на време е доста трудно. Това обаче се променя значително през последните няколко години. Много магазини и ресторанти вече са много по-адаптирани и гостоприемни.

543398_4407442355993_980786450_n
Никола Милър е почитателка на изоставените сгради от периода на социализма.
Харесваш изоставени сгради заради техните истории. Имаш ли любима такава?

В продължение на много години Бузлуджа заемаше специално място в сърцето ми заради своята архитектура, местоположение и вътрешен дизайн. Но там са нарисувани толкова много безсмислени графити, мястото е подложено на вандализъм и към днешна дата изглежда ужасно. С радост разбрах, че там ще има охрана. Надявам се, че това ще забави разрушаването на тази невероятна сграда и тя ще може да бъде използвана, за да печели и привлича туристи в района.

Снимки, които Никола е направила на Бузлуджа, може да разгледате в галерията по-долу. Нейни фотографии на най-известния български идеологически паметник са включени в книгата на френския писател Адриан Минар. Повече информация за изданието може да откриете на ТОЗИ ЛИНК.
Случвали са ти се много странни истории в някои от изоставените места, които си посетила в България. Бях много впечатлена с тази в болницата, която се оказва, че всъщност е работеща.

В едно село видях стара клиника, която изглеждаше като че ли е изоставена. Беше пълна с медицинско оборудване и аз с радост започнах да снимам, когато половинката ми Джонатън посочи датата на календара. Беше датата на самия ден. Изчезнахме много бързо.

Мислиш ли, че нещо такова може да се случи някога в Англия? Мнозина българи смятат, че в страна като твоята няма изоставени сгради.

Има много изоставени сгради във Великобритания. Като цяло смятам, че безопасността на сградите на Острова е по-добра, защото страната е по-населена и има повече големи градове отколкото България. Понякога имаш чувството, че много българи просто са зарязали имотите си в населените места. Това често е така, защото не разполагат с достатъчно средства, за да ги поддържат. Много български села се превръщат в села-призраци, заради големия брой хора, които напускат и отиват да работят в големите градове или пък емигрират в чужбина.

Благодаря много за този разговор, Никола!

Ако сте любопитни да видите повече от кадрите, които Никола Милър е заснела в изоставени сгради в България, хвърлете едно око на галерията по-долу. Още нейни кадри може да откриете в профила ú във Flickr.


Вижте интервюто, което Никола даде за Lifebites.bg и на английски:

Nicola, why a British teacher like you has decided to leave their job and country and to move Bulgaria? Many Bulgarians believe all the British are rich and have fantastic lifestyle.

I was fed up living and working in the UK. The cost of living in the UK is very expensive and you begin to feel like you are living simply to pay the bills. I wanted to live in another country whilst I was still young enough to work and experience the lifestyle.

We originally looked at houses in Slovakia but quickly realised we wouldn’t have enough money to renovate the property. We had friends in Bulgaria who had bought a house here and were very happy so we decided to visit and fell in love with the country and its people.

The belief that all British people are rich and have fantastic lives is completely untrue. Many people live in poor conditions, have poor housing, low paid jobs and experience high levels of unemployment. We also have high levels of crime and many people in Britain feel no hope for their future.

Do you have any impression of the Bulgarian education system – except of the abounded school buildings you have been in?

Yes, I teach English to Bulgarian children here in Bulgaria. I find Bulgarian children far better behaved than their British counterparts, despite the fact British children have better equipped schools and facilities. I cannot comment on the Bulgarian education system as a whole because I have very limited experience of it.

What are the main differences comparing England and Bulgaria?

The weather and the language barrier and some of the ways in which Bulgarians communicate, for example many Bulgarians shake their heads when they mean “Yes” and nod when they mean “No”. However, many of the younger Bulgarians reverse these gestures when they communicate with foreigners, which confuses me even more.

The driving habits of many Bulgarians leave me speechless and I can see why Bulgaria has such a terrible death toll on its roads every year and still rising. I hear lots of people saying that the cost of living is lower in Bulgaria but you have to equate this with the levels of income experienced by most Bulgarians, which can be very poor, especially for pensioners.

The infrastructure is better in Britain. Our public services are better equipped and we have a robust social welfare programme in place to help those in the lowest incomes.

However, I think Bulgarians have a greater sense of community and they are often much kinder and generous than their British counterparts. Bulgarians also place a bigger emphasis on name days, birthdays and other important days than we do in Britain which I find really lovely.

What was the most different or strange habit, food or thing as general from the everyday life in Bulgaria you have seen or experienced? For example I find the carpets in the bathroom in some British houses and the crisp sandwich really strange.

I find carpets in toilets strange too, however, I do love a crisp sandwich! I have found being vegetarian, and in particular vegan, difficult at times in Bulgaria. However this has changed a lot in the last few years with many shops and restaurants being adaptive and welcoming.

You like abounded buildings because of their stories. Do you have a favourite one?

For many years Buzludzha held a very special place in my heart because of its architecture, the location and the artwork inside, however there is so much pointless graffiti and vandalism that it looks terrible now. I was happy to hear about the new security guards there and I hope that this will slow down the destruction of this amazing building and it can be used to generate some income and tourism to the area.

Very strange stories had happened to you in some of those abandoned places in Bulgaria. I was really impressed with the one in the hospital that happened not to be abounded at all.

I saw an old clinic in a village that looked like it was abandoned. It was full of medial equipment and I was happily shooting away when Jonathan pointed out the date on the calendar, it was that days date, we left VERY quickly!

Do you think something like that could ever happen in UK? Many Bulgarians think there are no abounded building in a countries like yours.

There are lots of abandoned buildings in Britain, however I think that the security of the buildings is better in the UK because the country is more populated and less rural than Bulgaria. It sometimes feels like many of the Bulgarians have given up on some of the buildings in its communities and this is often because there is no money to manage the upkeep of them and many Bulgarian villages are becoming ghost towns due to many people living and working in the cities or moving abroad.

Thank you very much, Nicola, for this interview!

Отговор