10 начина да подобрим комуникацията с нашите деца

0

 Комуникирането с малките деца е достатъчно предизвикателно за всеки възрастен.

Знаете ли, че дребосъците сами могат да разрешат техните собствени проблеми? Да, истина е! С помощта и напътствията на нас възрастните, които често твърде бързо предлагаме решения без да дадем възможност на децата да излязат със свои собствени такива. Те могат да ни изненадат. Най-доброто е, че подрастващите могат да развият важни жизнени умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения. Освен това, те ще се чувстват способни и независими.

На 2 години детето вече има чувство за независимост и лична идентичност. Те формират своите базови личностни особености.  На 3 детето вече е малък човек. Често влизат в конфликти и спорове с техни връстници, или с братче или сестриче. Ние не харесваме врявата и сълзите, достатъчно изнервени сме да слушаме детските караници.

Много по-лесно е за нас, големите, да дадем готово решение, вместо да задаваме въпроси.

Разрешаването на конфликти е житейско умение. Да помогнем на децата да разберат и осъзнаят своите емоции, и тогава да ги превърнем в житейски умения.

Обзалагам се, че повечето от нас действат по първия начин. Виновни, нали?boy and girl talking on a tin phone isolated on white

За да подобрим комуникацията си с децата, споделяме с вас няколко комуникационни тактики:

  1. Запознаване и идентифициране на чувствата. „Забелязвам, че си ядосан. Дали това е защото Пепи взе камиончето от теб?“  – Нека детето да знае, че чувствата му са забелязани от нас. Разпознаването и отговора на изразените нужди и желания чрез чувства променят поведението на детето.
  2. Тълкуване на ситуацията: „Изглежда, че и двамата искате камиончето“ – Нека детето да знае, че някой го разбира, вместо да се каже „Брат ти иска камиончето“ – предлага се тълкуване.
  3. Разказване на наблюдението: „Ти искаше камиончето, но Пепи го взе от теб“ – Нека детето да проследи ситуацията.
  4. Повтаряне на „оплакването“ – „Казваш, че колелото не работи“ – Повтарянето на оплакването не само кара детето да се почувства чуто, но и също така дава на възрастния време да обмисли следващите си стъпки.
  5. Задайте въпрос – „Как се счупи?“, „Защо не върви?“, „Какво искаш да направим сега?“ Задаването на въпрос стимулира мисленето и намалява стреса, позволявайки на мозъка да намери (по-добро) решение на проблема. Не предлагайте незабавно опция за решаване на проблема. Дайте време на детето да помисли само за като предлага решения и се чувства способен.
  6. Изчакайте за отговор – Задавайки въпрос не позволявайте детето да избяга или вие или то да се разсее от нещо. Задайте въпроса и изчакайте и очаквайте отговор. Ако детето избяга, върнете го в ситуацията, казвайки „Попитах кой цвят яке искаш, какъв е отговорът ти?“.
  7. Завършете въпроса с въпрос – ако попитате детето „Ще си разделиш ли камиончето с Пепи?“ и то отговори –„Не“, продължете да питате „Как мислиш, че ще се чувства Пепи“ или „Кога Пепи може да си играе с камиончето?“.
  8. Моделиране на мисленето – Понякога си говорим сами на глас. Моделирането на мисленето е нещо подобно. Кажете нещо от рода на „Мисля, че Пепи и Боби вероятно ще намерят начин да разрешат проблема“.
  9. Уважавайте желанията и нуждите на детето. Никога не насилвайте детето да споделя своите неща. Ако си играе с камиончето и брат  му му го отнеме, независимо от концепцията за споделяне, попитайте го, и ако то каже „Не“ – питайте кога ще бъде готово да го отстъпи. Децата могат да бъдат много щедри, когато им се даде възможност да го правят.
  10. Съдействайте за мирно решение на проблема. Оставете проблема между децата. Напътствайте ги да го разрешат заедно. Не го решавайте заради тях.

 

 

Отговор