Българско е най-хубавото кафене с библиотека в Лондон

Лондонски сайтове определят Ezo Bistro като най-интелигентното заведение, което може да посетите на гара в английската столица

кафене - Лондон
Илиян Кузманов

В Лондон има едно място, където може да се насладите на кафето си с книга на Радичков, която сте избрали от рафта до масата ви. Симпатичното кафене се намира на гарата в един от най-побългарените райони на английската столица – Баркинг. И негов собственик е, разбира се, българин.

Преди дни Ezo Bistro беше маркирано като едно от най-добрите кафенета в Лондон от британския сайт www.londonist.com. В категория Кафене с библиотека според екипа на Lifebites.bg заведението, създадено от Илиян Кузманов, убедително заема първо място. Не само защото тук може да избирате измежду близо 1000 имена на книги и списания, да се насладите на прекрасна джаз музика, да посвирите на китара или пиано. Не само защото от тавана – буквално! – падат стихове, а на съседната маса някой на чист български може да ви предложи да изиграете партия шах. А защото за първи път виждаме

толкова готино кафене

с толкова огромна библиотека в английска гара!

Собственикът му Илиян Кузманов се представя като пътешественик с отворен билет и куфар – винаги готов да отпътува нанякъде. Живял и учил в Русия, завършил право в два български града. След това животът го отвел в далечна Канада, където учил история и работил “какво ли не”. Към момента Илиян живее, работи и продължава ежедневно да учи в Лондон.

За раждането на Ezo Bistro, за българите, които пият кафето си тук, за книгите и България – направете си чаша кафе и нека заедно поговорим с Илиян.

Илиян Кузманов
Илиян Кузманов – собственик на най-симпатичното кафене с библиотека в английската столица.

Илияне, как попадна в Лондон?

Попаднах в Лондон уж за малко в момент, в който имах нужда от преосмисляне на доста неща. Градът много бързо ме завъртя в своя ритъм и все още танцуваме заедно.

Как реши да направиш кафене с толкова книги? И защо на гара?

Решението да отворя библиотека бе моя мечта. А кафе – исках да е в помощ на моя основен бизнес, който е Concierge agency – като се надявах да добави кетъринг към услугите. Не стана пълна бизнес добавка, но затова пък се получи малка библиотека, в която можете да послушате джаз, да посвирите на пиано, да купите за благотворителност една от картините на бездомни художници, които са на стените или

просто да поиграете шах

Защо на гара? Работи добре да направиш приветливо кафене с удобни столове, дружелюбен персонал, гурме напитки и храни на шумно и натоварено място като жп гара. Това е остров на спокойствието, където хората могат да се насладят на момента.

10501874_1482607628647140_134751746922936115_n
Картините по стените са на бездомни художници и се продават с благотворителна цел.

Как се свърза с тези бездомни хора, за да попаднат картините им на стените на заведението ти?

Чрез една организация, която се грижи за бездомните хора с талант в Лондон. Водата, която продавам в кафенето е от компания с некомерсиална цел – One Water – едно младо момче я създава в Лондон и с всички изкарани пари строи водопроводи в Африка. Огромен процент от цената на шоколада, който продаваме, също е за благотворителност. Кафето, което предлагаме на клиентите е Fair trade и се закупува само от фермери, за които компанията се грижи.

Получава ли се комбинацията джаз, много книги, кафе и гара?

Комбинацията джаз, много книги и гара ми се струва идеална. В крайна сметка джаз е музика от сърцето и душата, а книгите ни позволяват да пътуваме в различни светове и то без билет – само срещу отворени и жадни сърце и душа. Така че какво по-подходящо място за тях от една гара в едно кафе.

1924347_1482607648647138_7023276273534760891_n
Част от книгите в това лондонско кафене

Как подбра книгите в кафенето? Има ли сред тях на български автори?

Книгите в кафето са подбрани от мен по жанрове, надявайки се да има по щипка интересно от всичко. Влизайки през вратата литературното пътешествие започва през детската литература, продължава през опознавателна, митология, история, география, изкуство, фантастика, класика, съвременна класика, философия и наука. Следва руска класика в оригинал, купувана от мен специално за Ezo от Вилнюс. И не на последно място бих отредил един ред с български книги, които са от

моята колекция от България

– със заглавия на автори като Николай Хайтов, Йордан Радичков и Елин Пелин. Има още и огромно количество периодика – National Geographic, Philosophy Now, Inteligent life, New Science и още много други. Също така пред кафенето има място за размяна на книги – единственото в квартала.

С какво друго Ezo Bistro e по-различно от типичните лондонски кафенета?

Ezo е по-различно кафене с изключително интелигентната и жива атмосфера. Книгите не са декор, те са там да поддържат любопитството. От тавана виси поезия, отивайки към масата си или да сложиш захар в кафето пред очите ти са стихове, които те карат да мислиш и чувстваш. Има пиано и китара и всеки може да стане част от музиката, колкото може. Има шахматна маса и дъски, винаги съм бил очарован от парковете, в които е имало хора, играещи шах.

12744640_1707587476149153_8453323553676162252_n
Почитателите на шаха ще се чувстват съвсем на място в това българско кафене в Лондон. Рисунките също са дело на българин – една от най-добрите родни аниматорки – Ана Славкова.

Имаш ли клиенти българи?

Разбира се, че имам клиенти българи. Баркинг е един от най-побългарените райони в Лондон. И са между другото

едни от най-интелигентните ми клиенти

Много често ще ги видиш с книга в ръка или четейки на децата си, или пък играещи шах. Липсва ми един български адвокат, който непрекъснато ме биеше на шах, за съжаление смени квартала.

България за теб? Минало, настояще, бъдеще – къде я виждаш?

България за мен е моето родно място, простичък факт и без значение какво става там винаги по някакъв начин ще бъде поставена на видно място в сърцето ми. Например – преди няколко години се опитах да направя автобусна спирка с разписание и благотворителен магазин в моето родно село.

Всичките абсурди, безхаберие и не само, които последваха и които бяха фон на това мое чистосърдечно начинание са достойни за разказ на Хайтов и защо не на Достоевски. Но не мястото е виновно, нали? И това не би трябвало да ни пречи да искаме да го направим по-добро?


Прочетете още… Българка отвори първата здравословна кухня за деца в Англия


 The best coffee shop with library in London is Bulgarian

There exists an enchanting place in London where you can enjoy a cup of coffee while reading a book by Radichkov, handpicked from the shelf next to your table. It’s a coffee shop located inside the train station in one of the most Bulgarian populated neighborhoods in the U.K. capital– Barking. And of course the owner is Bulgarian! Just a few days ago Ezo Bistro was named one of the best coffee shops in London by the website londonist.com. Founded by Ilyan Kuzmanov, the coffee shop is the top pick in the category Coffee Shops with a Library according to the writing team at Lifebites.bg.

Илиян Кузманов
Iliyan Kuzmanov

At Ezo Bistro, patrons have their pick from close to 1000 books and magazines, they can listen to soulful jazz music, strum a tune on the guitar or play the piano. There are handwritten verses hanging from the ceiling (literally) and it is not unusual to hear someone from the next table invite you to a

game of chess in perfect Bulgarian

As if all this magic is not enough, this is the first time we encounter such a cool coffee shop with such a rich library inside a British train station!

The owner, Ilyan Kuzmanov, sees himself as an adventurer with an open-ended ticket and a packed suitcase, ready to take off to places unknown on a moment’s notice.  Having grown up and studied in Russia, Ilyan graduated from law school in Bulgaria.  His life journey then took him to Canada where he studied history while working “anything and everything”. Today, Ilyan lives, works and continues to pursue his passion for learning daily in London.

So, make yourself a cup of steaming coffee and settle comfortably to read a story about the opening of this fascinating coffee shop, about the Bulgarians who gather there for coffee and conversation, about the books that make this place magical and hinting about the essence of the Bulgarian spirit abroad.

Ilyan, how did you end up in London?

I found myself in London for what was intended to be a short-term stay during a time in my life when I need to think over some life decisions. Before I knew it, I got caught up in a whirlwind dance with the city and here we are five years later, and still dancing.

How did you come up with the idea of a coffee shop filled with books? And why at a train station?

It’s been a lifelong dream of mine to open a library. As far as the coffee shop – I envisioned setting it up as an extension to my main business, a concierge agency – I was hoping to grow it into a catering service. The catering business did not take off. However, something better came of it – a small library where one can listen to jazz, play the piano, purchase art by homeless artists for charity, or

just play some chess

Why at a train station – It works well to have a welcoming coffee shop with comfy chairs, friendly staff, gourmet drinks and meals, in the midst of the hustle and bustle of a train station. It’s a peaceful island where people can settle and enjoy a few moments.

How did you discover the homeless artists whose art you feature at the coffee shop?

I connected with an organization that works with talented homeless artists in London. By the way, the bottled water we carry is provided by a nonprofit organization as well – One Water – the founder is a young entrepreneur who uses all profits from the sale to build aqueducts in Africa. A significant percentage of the profits from the sale of our chocolate goes to benefit various charities as well. The coffee that we serve is also Fair Trade certified and is sourced directly from the farmers.

Does it work, this combination of jazz, books and train stations?

I think jazz, books and a train station is a perfect combination. After all, jazz is the music of the heart and the soul, while books allow us to travel in different worlds free of charge, in exchange only for an open heart and soul. What better place to find both than in a coffee shop at a train station.

Ezo Bistro
Notes filled with poetry hang from the ceiling…

How did you go about choosing the books featured at Ezo? Are there any titles by Bulgarian authors?

I picked the books in Ezo’s collection by genres, my goal was to have a little bit of everything of interest. As you walk through the door, the literary adventure starts with children books, and then you go through education, mythology, history, geography, art, fantasy, classics, contemporary classics, philosophy and science. Then you’ll see Russian classics in original print, purchased by me for Ezo at Vilnius. And last but not least, a shelf dedicated to Bulgarian books from my personal collection in Bulgaria, featuring titles from authors like

Nikolay Haitov, Yordan Radichkov and Elin Pelin

Ezo also has an impressive collection of periodicals – National Geographic, Philosophy Now, Intelligent Life, New Science, and many others. And right outside the coffee shop, I run a free book exchange – the only one in the neighborhood.

 What else distinguishes Ezo Bistro from the typical London coffee shop?

Ezo is different because it offers a distinctly intellectual and vibrant atmosphere. The books are not just for décor, they are there to incite curiosity and stimulate learning. The poetry hanging from the ceiling invites you to think and feel as you are walking toward your table or sweetening your coffee. The piano and the guitar are available for anyone to play according to their abilities, to make music and engage with the instruments. I always loved the idea of playing chess in parks. 

Does Ezo have Bulgarian patrons?

Of course we do. Barking is one of the most Bulgarian neighborhoods in London. And by the way, they are very intelligent customers. They often have a book in hand, or are reading to their children, or playing chess. I used to play chess with a Bulgarian lawyer, he would beat me all the time but unfortunately he moved to another neighborhood. I miss our games.

 What does Bulgaria mean to you? Past, present, future – how do you see it?

Bulgaria is my birth place, it’s as simple as that. Regardless what happens there in the future, Bulgaria will always have a special place in my heart. For example, a few years ago I tried to set up in my village a bus stop with a schedule and a charity store. The absurd fiasco and shenanigans that followed this altruistic endeavor were like something out of a story by Haitov, or even Dostoyevsky. But after all, it’s not the place that is to be blamed, right? And such experiences should not stand in the way of our tryings to make things better?

3 КОМЕНТАРА

  1. Оправете си словореда в заглавието. В българският език има строги правила на изказа. Няма падежи, чиито окончания показват службата на всяка лексикална единица в едно изречение и това да позволява свободна им подредба. Вие сте медия и много добре би трябвало да знаете това, а и не забравайте, че като такава Вие давате пример, оформяте стил на изказ и т.н. на аудиторията си

    • Г-жо Димова, благодаря от сърце за коментара Ви! Радвам се, че имаме читатели като Вас – които държат на чистия, красив и правилно изписан български език, според класическите граматически и пунктуационни правила. Напълно съгласна съм с Вас – правилата трябва да се спазват. Като студент по журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ, а след това и близо 15 години във вестник “168 часа”, съм се учила на теория и практика как да структурирам заглавия и да ги пиша, така че да изразяват най-точно идеята ми като автор. Така, както българският език има своите правила, има ги и журналистиката. Особено онлайн медиите днес. И като автор на заглавието, чийто словоред Ви е подразнил, бих казала, че този словоред най-точно изразява моето послание – а именно гордостта ми като българка, че тъкмо това място в огромен и интернационален Лондон е БЪЛГАРСКО. Това е основната дума, ключовата, силната в него, която няма как да бъде изрязана от това изречение, именно защото е поставена в неговото начало (специфика на интернет медиите и търсачките). Темата за българския език е важна за мен като редактор и за целия екип на Lifebites.bg и ако имате идеи в тази посока – ние с удоволствие ще ги публикуваме. Поздрави! Вероника Лазарова

  2. […] Начинанието е на Илия Кузманов, който успешно съчетава желанието си да отвори библиотека с това да управлява кафене. „Комбинацията джаз, много книги и гара ми се струва идеална. Джазът е музика от сърцето и душата, а книгите ни позволяват да пътуваме в различни светове и то без билет – само срещу отворени и жадни сърце и душа“, казва Кузманов пред lifebites.bg. […]

Отговор