Време за поезия: Пейо Яворов – Две хубави очи

0
две хубави очи
Две хубави очи...

ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ

Пейо Яворов

Пейо Яворов
Пейо Яворов. Роден е на 13 януари (1 януари по стар стил) 1878 г. в гр. Чирпан с името Пейо Тотев Крачолов. Един от най-ярките български поети символисти. Сътрудник и редактор на различни издания. Член на прочутия Кръг Мисъл. Едно от най-чувствените пера в българската лирика. След него писането просто вече не е същото. Но едновременно с това е и революционер, отдаден на борбата за обединение на българите. Тясно свързан с македоно-одринското революционно движение. Животът му е изпълнен с драми и разочарования, които са намерили отражение в пропитите му с трагизъм творби. Публично известна е любовта му към сестрата на писателя П.Ю.Тодоров – Мина. И драматичната му връзка с дъщерята на политика Петко Каравелов – Лора, която е негова съпруга в края на живота им. През 1913 г. Лора се самоубива, а вината е хвърлена върху Яворов, който също прави опит да напусне този свят. Успява година по-късно, след като поема голямо количество отрова и се застрелва.

 

Две хубави очи. Душата на дете

        в две хубави очи; — музика — лъчи

        Не искат и не обещават те…

        Душата ми се моли,

        дете,

        душата ми се моли!

Страсти и неволи

        ще хвърлят утре върху тях

булото на срам и грях.

Булото на срам и грях —

        не ще го хвърлят върху тях

страсти и неволи.

        Душата ми се моли,

        дете,

        душата ми се моли…

        Не искат и не обещават те! —

        Две хубави очи. Музика, лъчи

        в две хубави очи. Душата на дете…


Вижте още… Време за поезия: Евтим Евтимов – За две ръце

Отговор