Време за поезия: Алън Гинзбърг – из Вой

0
Алън Гинзбърг Вой
МОЛОХ... Photo credit: alvaro tapia hidalgo via Foter.com / CC BY-NC-ND и Photo credit: h.koppdelaney via Foter.com / CC BY-ND

Из ВОЙ
Алън Гинзбърг

Какъв сфинкс от бетон и алуминий разби черепите и изяде

техните мозъци и въображение?

Молох*! Самота! Смрад! Грозотия! Кофи за смет и недостижими

долари! Деца реват под стълбите! Момчета хлипат

в армиите! Старци плачат в парковете!

Молох! Молох! Молох — кошмар! Молох — омраза! Молох на

разсъдъка! Молох — страшен съдник на хората!

Молох — непонятен затвор! Молох — бездушна тюрма

с череп и пречупени кости! Молох — конгрес на скърбите!

Молох, чиито сгради са присъди! Молох —

исполинска канара на войната!

Молох на стъписаните правителства!

Молох, чийто мозък е само машини! Молох, чиято кръв

е река от пари! Молох, чиито пръсти са десет армии!

Молох, чиято гръд е човекоядно динамо!

Молох, чието ухо е димяща бомба!

Алън Гинзбърг
Поетът Алън Гинзбърг.

Молох, чиито очи са хиляди слепи прозорци! Молох, чиито

небостъргачи стърчат над дългите улици, като

безконечен низ от божества!

Молох, чиито фабрики сънуват и крякат в мъглата!

Молох, чиито комини и антени са корона на градовете!

Молох, чиято любов е неизчерпаем петрол и камък! Молох,

чиято душа е електричество и банки! Молох, чиято

бедност е призрак на гения! Молох, чиято съдба е облак

безполов водород! Молох, чието име е разсъдък!

Молох, стоя в теб самотен! Молох, сънувам в тебе ангели!

Полудял в Молох! Без любов, безплоден в Молох!

Молох, ти влезе рано в душата ми! Молох, в теб съм

съзнание без тяло!

Молох, ти прогони моя вроден възторг!

Молох, аз си отивам!

Пробуди се в Молох! Светлина струи от небето!

Молох! Молох! Апартаменти — роботи! Невидими предградия!

Мними съкровища! Слепи столици!

Дяволски индустрии! Призрачни нации!

Непревзимаеми лудници?

Гранитни фалоси! Чудовищни бомби!

Молох, докато те вдигнат на небето, строшиха гръбнаците си!

Паважи, дървета, радиостанции, тонове! Издигнаха

града на небето, което съществува навсякъде около нас!

Видения! Знамения! Халюцинации! Екзалтации! Чудеса!

Всичко потъна в американската река!

Сънища! Преклонения! Просветления! Целият кораб натоварен

с изящни тъпотии!

Пробиви! Над реката! Удари и разпятия! Всичко отнесе потопа!

Небесни селения! Богоявления! Десетгодишни

животински ревове и самоубийства! Умове! Нова любов!

Обезумяло поколение! Всичко полита от скалите на

времето!

Истински свещения смях потъва в реката! Те видяха всичко!

Дивите очи! Свещените крясъци! Казаха сбогом!

Скочиха от покрива!

Махаха с ръце! Носеха цветя! Потъваха в реката!

На улицата!

Превод: Николай Попов


*Молох — бог у древните финикийци, картагенци и др., на когото принасяли човешки жертви.


Вижте още по какъв начин е свързана България с Алън Гинзбърг

Отговор