Методът Монтесори и има ли той почва у нас

0

Често разделяме живота си на периоди преди и след.

Всеки родител има своя период “след появата на децата“ – обикновено ставаме по-фокусирани, по-вдъхновени, по-изобретателни, по-щастливи и естествено – малко по-недоспали и задаващи си много въпроси. Наред с основния: Аз добър родител ли съм? идва и въпросът: Как да възпитавам детето си?

Анна-Мария Кирова е създател на Peekaboo Монтесори Детска Къща и една от най-вдъхновяващите личности, които съм срещала. Майка, жена със завидна бизнес кариера и човек, тръгнал по пътя на осъществяването на своя мечта – да създаде в България детска градина от нов тип. За метода Монтесори, свободата на създаване на собственото аз и вдъхновяващите мигове в професията. 

anna mariya

Как открихте лично за вас метода Монтесори и как решихте да създадете детска градина, в която децата да се обучават и развиват според неговите принципи?

Истинското дълбоко осъзнаване на метода се случи за мен с потапянето ми в практическото му приложение докато живеех във Великобритания. Тогава се влюбих в Монтесори. По-късно, вече като майка, опитът в работата с две Монтесори детски градини в Palo Alto, California, ме превърна в неизменен последовател на този образователен подход за детско развитие. Майчинството сериозно промени приоритетите ми, направи ме по-добър човек, върна ме към самата себе си и към желанието да работя с деца. След около 15 години успешна кариера в сферата на маркетинга и бизнес управлението, установих, че имам нужда да работя за кауза и се върнах към студентската си мечта като студент по психология. И така малко наивистично, може би, реших, че трябва да вложа енергията и придобитите познания и да създам детска ясла и градина в София, в която се стимулира естественото израстване на децата в индивидуални личности чрез прилагането на Монтесори принципите за детско развитие.

Какво е най-ценното в Монтесори педагогиката?

Това е комплексен научен подход за цялостно развитие на детето. Не може да се извади един елемент и той да работи добре извън контекста. Монтесори методът е цялостна система, в чийто център е детето, и която обединява изследвани педагогически методики, съобразени с физическото, емоционално и когнитивно развитие на детето и с неговата психология. Монтесори педагогиката почива на доказаното във времето вярване, че

капацитетът на детето да се развива и да учи няма лимит

Възрастта до 6 години е времето на най-интензивно развитие на човешкия индивид. Това е формиращото време за личността. Ако нещо бъде пропуснато, после много трудно би могло да бъде наваксано. Това е времето, в което детският ум е като гъба – поема всичко от заобикалящия го свят. Изключително важна е средата – физическа атмосфера, емоционални връзки, игри, родители и учители, да бъде спрямо детето и да е богата на стимули. Всеки елемент в тази среда – от височината на мебелите, през подредеността, образователните материали, до ролята и подхода на възрастния, има конкретна цел и е научно обоснован.

Има ли заблуди относно “свободата“ на този метод и какъв е профилът на родителите, предпочели да възпитават децата си на неговата база?

Свободата в Монтесори обучението не е анархия. Тази свобода е в рамки и опосредства пълноценното развитие на децата. Те са свободни да играят, да се движат, да избират, да определят своето темпо, да вземат решения, да общуват, да любопитстват, да опитват, да грешат, да уважават, да се смеят, да се радват, да са щастливи… Свободни са да правят всичко, което е добро за самите тях, другите деца, околната среда и тяхната малка детска общност. Лимитите са свързани с несвободата да се нарушава личното пространство на другите, да се държиш грубо, нелюбезно или агресивно. Свободата и редът работят за изграждане на устойчиви вътрешни концепции и ценности за добро и недобро, и на лична отговорност за действията си, което е важно за последващото развитие на децата в училищна възраст и по време на пубертета.

Родителите, които избират Монтесори обучението за децата си, са осъзнали необходимостта с детето да се работи целенасочено от ранна възраст. Достигнали са до извода, че записването на детето в забавачница, където то да бъде просто обгрижвано, докато са на работа, не е достатъчно за детето. Монтесори родителите вярват в детето и желаят да го подпомогнат то да расте щастливо спрямо нуждите си, активно да учи по естествен начин, да се развива емоционално балансирано и самодисциплинирано, да се стимулира да разсъждава и прави избори, да израства като самостоятелна и отговорна личност.

Child standing upside down

В последните 5 години Монтесори методът става особено популярен и у нас – как да различим добрия специалист, нужно ли е да се изучава в дълбочина или самообразоването е достатъчно?

Така е – Монтесори стана модерно и в България. В същото време, липсата на източници на български език, води и до много митове и криворазбрано тълкуване и прилагане на Монтесори метода – от типа, че Монтесори са дървени играчки, или че Монтесори учениците не са социални и адаптивни. Затова е важно да се работи за повишаване на информираността и познанията на родителите.

Личността на учителя е от изключителна важност. Добрият Монтесори учител трябва да е припознал Монтесори философията за себе си, да има лична вяра и любов в детето, да е превъзмогнал егото си. Трябва да може да наблюдава, да изчаква, да проявява най-доброто от себе си, да може да опознае детето, да идентифицира как да развие любопитството му и да гради върху доброто у детето. Освен това, учителят трябва да е подготвен теоретично и да има практически опит. Това е базата минимум за всеки учител в Peekaboo. Няма как един традиционен учител да се самообразова чрез източници в интернет и да се развие в Монтесори педагог – трябва задълбочена и последователна подготовка.

В  детска къща Peekaboo стартирахте серия семинари за родители – как могат семействата да повишават своята информираност, така че да отглеждат и възпитават осъзнато своите деца?

Всяка година правим допитване до родителите за тяхната удовлетвореност, препоръки и предложения. Започнахме Програма Семинар Родители като отговор на заявената нужда на нашите семейства да бъдат подпомогнати за възпитанието на децата си извън детската градина. Инициативата се оказва доста полезна и планираме да я продължим, надграждаме и развиваме. Тази нужда на родителите в Peekaboo е отражение на необходимостта на обществото на родителите в България да бъдат по-добре информирани за възможностите, начините и формите за възпитание и обучение на децата. Всякакъв формат конструктивни форуми за подпомагане на родителството биха били полезни. Друг ресурс са преводи на литературни източници.  Интернет медиите могат да подпомагат повишаването на информираността на родителите и техния родителски капацитет. Много се радвам, че напоследък срещам все повече майки, които се интересуват, четат, обучават за методите за развитие на децата от най-ранна детска възраст. Познавам майки, които като родители са се записали на международни курсове за Монтесори учител, така че да придобият задълбочени знания за работа с децата си.

Следва продължение… В него четете как да реагираме когато детето ни тръгне на градина, за да може то да се адаптира успешно в новата среда.

 

Отговор