Мария Дончева: По пътя на Монтесори образованието

0
Монтесори образованието
Мария работи като координатор на Монтесори детска градина.

Мария Дончева работи в сферата на производството на медицински слухови апарати за деца, а след това за период от 6 години в отдел Човешки ресурси (HR) на водеща фармацевтична компания. Професионалното ú развитие поема в посока на Монтесори образованието. В момента тя е координатор на Монтесори детска градина. До тази позиция Мария стига, следвайки дълбокото си желание да опознава, наблюдава и среща нуждите на децата и да им помага в моментите на израстване.

Мария Дончева
Мария прави завой в кариерата си и поема в посока на Монтесори образованието.
Как се случи така, че замени корпоративната с Монтесори средата?

Обичах работата си във фармацевтичната компания и нямах намерение да я сменям, но след появата на първото ми дете, нагласата ми се промени.

Научих за Монтесори метода, след като станах майка и се запознах със света на децата, както и с предизвикателствата, които младите родители срещат. Вярвам, че децата са искрени и чисти създания, към които трябва да се подхожда с нужното внимание. Запознавайки се с метода Монтесори, намирах отговори на въпроси относно развитието на децата и все повече се убеждавах в значимостта на средата, в която те растат. С времето започнах да разбирам децата все по-добре и с любопитство да наблюдавам техните периоди на развитие. Реших да запиша AMI обучение, което да ми даде нужните знания за работа с тях.

Какво включва твоето AMI обучение и кое е най-голямото предизвикателство?

Обучението ми се води от Мария Рут (AMI Институт в Германия), която е дългогодишен Монтесори педагог с изключителен опит и след всеки модул с нея се чувствам все по-вдъхновена да работя с деца. Обучението ми, освен с теория и практични упражнения, е наситено и с многобройни примери от нейния професионален опит, които прекрасно кореспондират с теоретичните познания. Предвид на това, че цялата информация е относително нова за мен, е голямо предизвикателство да съумея да натрупам максимални познания от обучението и паралелно с това да съвместявам работата си и ролята си на родител.

Кой е най-интересният момент от твоето обучение, който преобърна представите ти за професията на учителя?

При традиционното образование учителят е водещата фигура, която децата трябва да следват. Според Монтесори подхода децата са водещата фигура, която учители и родители трябва да следват и да подпомагат. Основото мото е:

“Помогни ми да го направя сам”.

Преподавателят трябва да разпознае кога детето е готово за нови знания и да му осигури правилната среда, в която да ги получи. Възрастният трябва да се намесва в дейността му и да му помогне, когато то заяви, че има нужда. Когато детето има вече умението да прави дадени дейности само, трябва да му се предоставят възможности и среда, в която да ги извършва самостоятелно. Този начин на мислене и подход към детето преобърна представата ми за професията на учителя.

Мария Дончева - Монтесори координатор
Мария се надява да помогне на децата, с които работи, да се превърнат в балансирани и щастливи възрастни хора.
При теб вдъхновението за работата идва от личната ти история на родител. С какво Монтесори подходът ти помага в двете роли?

Чрез него придобих знания за развитието и нуждите на децата, които ми помогнаха да разбера по-добре собственото си дете и да установя здравословни граници. Тези знания ме насочиха към това как мога да допринеса за изграждането на здраво и пълноценно дете, уверено в своите способности и преценки, с чувство за достойнство и значимост.

Разкажи ни малко повече за трансформацията – от човек, занимаващ се с HR към човек, занимаващ се с деца в сферата на Монтесори образованието?

Работата с възрастни е свързана с работа с вече изградени личности, докато децата са в период на формиране като личности и работата с тях е дори по-отговорна. Зад всяко действие на децата стои някаква потребност, която лесно би могла да бъде задоволена, ако бъде разпозната. Запознавайки се в детайли с метода и Монтесори образованието, все повече се убеждавах в неговата ефективност. Така припознавах себе си като човек, който помага на децата.

Как виждаш себе си след 5 години?

Виждам се като човек, натрупал необходимия теоритичен и практически опит, на базата на който да подпомагам децата да растат здрави физически и психически, да съхранят и развият вроденото си любопитство. А също така да бъдат разбрани и да се превърнат в балансирани и щастливи възрастни хора, които на свой ред да допринесат за едно по-добро общество и един по-добър свят.


Прочетете още… историята на учителя, който преподавал 17 г., без да може да чете

Отговор