Търговецът на оръжие: Кинтекс през погледа на Хю Лори

0

Във втора част на Далаверите на социалистическа България ви разказахме за ролята на българското външнотърговско дружество Кинтекс в трафика на оръжие и наркотици. Оказва се, че това е една от темите на хумористичната книга Търговецът на оръжие. Тя е литературен дебют на актьора Хю Лори, познат като доктор Хаус от едноименния телевизионен сериал.

Хю Лори
Търговецът на оръжие – литературният дебют на Хю Лори. Снимка: technopolis.bg

Героят на Търговецът на оръжие Томас Ланг е наемен убиец с добро сърце. Той се оказва в епицентъра на истинска каша, в която са забъркани поръчкови убийства, хеликоптери, секретни служби, терористични организации и красиви жени. Предлагаме ви

откъс от книгата Търговецът на оръжие, в който се говори за Кинтекс

Търговецът на оръжие е достъпна онлайн на сайта Chitanka.info.

 

Името Кинтекс говори ли ти нещо, Том? – Луис кръстоса крака и се наведе към мен като някакъв Дейвид Фрост.

– Нищо, Луис – казах. – В пълно неведение съм. – Запалих нова цигара само за да ги подразня всичките.

– Няма проблем. Първото, което би трябвало да знаеш – а аз предполагам, че вече го знаеш, – е, че на света не са останали идеалисти.

– С изключение на теб и мен, Луис.

Една от жените си погледна часовника.

– Точно така, Том – каза той. – Ти и аз. Но борците за свобода, освободителите, архитектите на новата зора и всички тези неща отидоха на майната си. В наши дни терористите са бизнесмени. – Някъде в дъното на стаята се прокашля жена. – И бизнесдами. А за едно съвременно хлапе терорът е страшно привлекателна кариера. Наистина. Добри перспективи, много пътуване, сметка за покриване на разходите, ранно пенсиониране.

Ако имах син, щях да го посъветвам да се насочи или към правото, или към тероризма

И нека погледнем истината в очите – може би терористите причиняват по-малко вреда.

Това беше шега.

– Може би се питаш откъде идват парите? – Той ме погледна, повдигайки вежди, и аз кимнах като водещ на детско телевизионно предаване. – Ами ето ги лошите: сирийците, либийците, кубинците, които все още гледат на терора като на държавна индустрия. От време на време пишат тлъсти чекове и ако в резултат някой разбие с тухла прозореца на някое американско посолство, те са щастливи. През последните десет години обаче те в известна степен са се оттеглили на заден план. В наши дни важното е печалбата, която ще бъде извлечена. А

когато въпросът опре до печалба, всички пътища водят към България

Той се отпусна назад в стола си, което беше знак за една от жените да излезе напред и да зачете от един тефтер, макар че очевидно знаеше речта си наизуст и носеше тефтера само за удобство.

Търговецът на оръжие
Маково поле.

Кинтекс – започна тя, – фиктивно е управлявано от държавата търговско дружество, със седалище в покрайнините на София, в което наброяващ 529 души персонал е ангажиран във вносно-износни дейности. Тайно Кинтекс управлява над 80% от трафика на наркотици от Близкия изток в западна Европа и Северна Америка. Често пъти – в замяна на законни и незаконни оръжейни пратки, препродавани на близкоизточни бунтовнически групировки. Хероинът се препродава по подобен начин, на подбрани обръчи за търговия с наркотици в централна и западна Европа.

Персоналът, участващ в тези операции, се състои главно от хора, които не са българи. Но са им поверени места за съхранение и разпространение на наркотици в разположените на Черно море Варна и Бургас. Кинтекс, действащо под новото име Глобус, участва също в прането на печалби от наркотици от цяла Европа. Обменя пари в брой срещу злато и скъпоценни камъни и преразпределя и прехвърля средства на клиентите си чрез верига бизнес предприятия в Турция и източна Европа.

Тя вдигна очи към Луис, за да разбере дали той иска да чуе още нещо, но Луис ме погледна, видя, че погледът ми почва да става безизразен, и леко поклати глава.

– Добри момчета, а? – рече. –

Пак те са онези, които дадоха оръжие на Мехмед Али Агджа

Това също не ми говореше много. – Той стреля по папа Йоан-Павел през осемдесет и първа. Доста време беше в заглавията на първа страница.

Направих се, че съм си спомнил, и закимах ожесточено, за да покажа колко съм впечатлен.

ПРОДЪЛЖАВА НА ВТОРА СТРАНИЦА

Отговор