Изчезналите мъжки имена на България

изчезналите мъжки имена
Много от имената, използвани преди повече от век, са останали в историята ни. Снимка: Swiv on Trendhype / CC BY-NC-ND

Ясно е, че днес трудно ще срещнете някого, който се казва Олутко или Саволан. След като вече ви разказахме за някои от изчезналите женски имена, използвани по българските земи преди около 130 години, идва ред да извадим от прашните страници на историята и изчезналите мъжки имена. За мнозина те са заслужено изхвърлени от именната ни система. За други – са важно свидетелство за времето, в което са живели нашите предци. Убедени сме, че същите чувства ще породи у вас и

списъкът с мъжки имена, които вече не се срещат в България

Някои от включените в него имена вероятно ще ви се строят страшно нетипични, а може би и ще ви заблудят, че с тях са кръщавани не мъже, а жени. Имена като например Анадия, Брекоя, Дулчя и други, които завършват на гласните  или .

речникът на Геров
Речникът на Найден Геров съдържа специална глава, посветена на “кръстните имена”.

“В българския език има, макар и не много, думи от мъжки род, завършващи на -а или -я – като например владика и съдия. Затова са се използвали и мъжки имена с такива окончания. Най-често те са били взети от гръцки език (например Андрея – гр. Андреас). Други пък са библейски имена като Анания и Исая например. Тенденцията е тези имена да се съкращават и съвременните им облици имат по-мъжки вид – Андрей и Анани”

– обяснява пред Lifebites.bg изчезването и трансформирането на някои мъжки имена специалистът по антични надписи Николай Шаранков*.

Какви са другите основни причини за изчезването на имената, които са били популярни в България преди повече от 100 години, ще ви разкажем в отделен материал съвсем скоро. В този, както обещахме, сме ви подготвили втория списък от

нашата поредица за българските имена

Целта ни в тези текстове е да обогатим познанията ви за българското общество такова, каквото е било преди повече от век, и да запалим любопитството ви към тази част от историята на народа ни.

Ако сред изброените по-долу мъжки имена откриете такива, които все още се срещат, моля, споделете наблюденията си като коментар под текста или на нашата Фейсбук страница. Радваме се и на всяка споделена от вас история за хора с интересни имена или на спомени, свързани с тях. Важно е да уточним, че извадката на мъжки имена по-долу е базирана на безценния Речник на българския език на Найден Геров. В него големият ни езиковед, общественик и фолклорист събира думи, изрази, гатанки, поговорки, пословици, песни и дори клетви, които е записвал в продължение на няколко десетилетия. Това обаче далеч не означава, че Геров е включил в своя труд всички имена, които са се използвали в онези години.

Ето и списъка с изчезналите мъжки имена, които са се срещали по българските земи преди повече от 130 години:

А

Андушко, Антул, Аратион, Аргакия, Аризан (среща се и сега като Харизан), Аце, Ато, Анадия, Анакия, Ананчо

Б

Балан, Бальо, Балчо, Барбарос, Барчо, Боге, Божо, Бока, Бонке, Бочо, Боско, Бранчо, Будак, Бузьо, Бельо, Белико, Беличко, Брекоя

В

Вайо, Вакле, Ванге, Великден, Венецко, Видак, Видул, Виле, Вилимир, Вилин, Вишньо, Влая, Войно, Волкан, Воя, Вуйо, Вуче, Въсо

Г

Гаврьо, Гадьо, Гаджьо, Гаки, Гакия, Галатион, Гарчо, Гаца, Гачьо, Генадия, Гьоне, Гила, Главчо, Глиго, Гмитър, Глигор, Гоге, Гогенко, Гайо, Голубинко, Груло, Груя, Гръдан, Гръдьо, Гулоб (диалектен вариант на Гълъб), Гъньо, Гъсьо

Д

Дале, Дардан, Дажьо, Джуне, Джюнко, Джураджо, Джурджо, Джурко, Джуро, Димитко, Добрен, Добрико, Додо, Дойо, Дойно, Докана, Дотко, Дъртьо, Дулчя, Дурко, Дучо, Дело (или Дяло – ако е от Източна България), Дъбко, Дъмшо

Е

Евангел, Еве, Евко, Еврон, Евросим, Ело, Еникия, Ецо

Ж

Жьода, Жьожьо, Жожо, Жьона, Женчо, Жерман, Жьото, Жьочко, Жуто

З

Зайко, Заимко, Заимчо, Зане, Занке, Здраве, Змейо

И

Искро, Ито, Итко

Й

Йове, Йончя

К

Кайчо, Кальо, Калчя, Камчо, Катил, Кежо, Кело, Керо, Кипре, Кирик, Кито, Климе, Коман, Коно, Кончо, Кордо, Корчо, Костурко, Крайо, Крал, Кроте, Кръньо, Крънчо, Куза, Кръто, Куздо, Кумчо, Курто, Курт, Къло, Къто

Л

Лачко, Лего, Лепоя, Леско, Лесо, Либен, Лигдо, Лугин, Лулчо, Люлчо

М

Мадо, Мальо, Малко, Малчо, Малей, Манге, Манго, Мандо, Манке, Марге, Мацо, Мащо, Медо, Мелко, Митранко, Младжо, Младо, Модро, Момчула, Моца, Моно, Моско, Мошо

Н

Наде, Найдо, Нате, Недан, Неко, Неро, Нецо, Нечо, Нешо, Нито, Нойо, Нончо, Нунчо

О

Ован, Олутко, Орде, Ордо

П

Паго, Пальо, Пало, Пандур, Панчелим, Пасе, Пасун, Перчо, Пешун, Пижо, Питиле, Праджо, Прокопия, Първо, Псантир, Пуйчо, Пуне, Петелко

Р

Рабо, Радеш, Радош, Рад, Раин, Рале, Рамо, Ресо, Ризе, Ризман, Ризо, Рилко, Ристоско, Родан, Рольо, Руле, Ръсо, Русчо

С

Садо, Саволан, Саздо, Салчо, Сасо, Свиле, Секула, Селе, Семо, Синан, Сино, Скачко, Сладко, Смил, Соврон, Солун, Сото, Сърбин, Станешо, Станиш, Стоядин, Стрезо, Струмен

Т

Таке, Тале, Телфо, Темеляки, Терко, Тешо, Тимо, Тиньо, Тодос, Токе, Токо, Толе, Точе, Трене, Тръпчо, Туле, Тупанко

У

Угрин, Уно, Унчо

Ф

Фрате, Фърго

Х

Херовим, Хица, Хубан

Ц

Цаноя, Цацо, Цвельо, Цело, Цемко, Цико, Цикоя, Цойко, Цръньо, Цръце, Цуце

Ч

Чека, Чубне, Чудо

Ш

Шеринко, Шико, Шоке, Шотко, Шулко, Шумко, Шутьо

Ю

Юлван, Юрош

* Екипът на Lifebites.bg благодари сърдечно на г-н Шаранков за помощта, която ни оказа при разчитане на някои от имената в този списък! Благодарим и на вашата активност, скъпи читатели! Вашите коментари показват, че аудиторията ни цени авторските текстове, различните и достоверната информация. Вследствие на читателски реакции от списъка ни отпаднаха иманата Дуко, Лико и Цоцо.

18 КОМЕНТАРА

 1. Във село Веселие общ.Приморско обл. Бургас има двама човека с името Войно и един с името Тръпчо.

 2. В Панагюрско се среща името Рад. Някои от имената съществуват като фамилии.

 3. Има в момента хора, които носят имената:
  Евангел, Кайчо, Вилимир(Велимир/а), Семо 🙂

 4. Познавам Трене на около 60 години, бебе Божо, и един приятел на около 30 години Синан (уж турското му име)

 5. Имахме преподавател в УНСС с името Стоядин. А в яслената група на сина ми има момченце Рад.

 6. Срещал съм РАЯН (да не се произнася кат RAYAN), Зиези, Енравота, Авитохол, Органа, Маламир, Паган, Чулман, Барин, Барадж, Аудин, Балин, Кимон, Ирник, Гостун( Гоцеделчевско), Твирем, Севар, Кормисош, Котомер, Асверг, Вихтун, Ерми-Ермиар,Расате, Лабас, Елемаг,
  На мен на Галено ми викаха Камчо или Ками ( последното до сега) !

 7. Здравейте. Името “Рад” не е изчезнало. Познавам човек, който го носи. Освен това при търсене чрез Гугъл можете да откриете публикация за радиожурналист с въпросното име.

 8. През 80-те години на миналия век имах съученици с имената Анани и Вилимир. Приятел на дядо ми във Велинград се казва Тешо, а мой братовчед от Пловдив се казва Нецо. Божо също се използва. Голяма част от имената в списъка са запазени като части от съвременни фамилни имена. Гайо пък вече е българска марка шоколад. 🙂

 9. Познавам лично хора около 40-те си години, които се казват Стоядин , Аце и Бальо.

Отговор