25 мъдри мисли, завещани ни от Аристотел

Аристотел
Аристотел

Аристотел е една от малкото личности в историята, които са се занимавали с всички теми, достъпни за времето, в което са живели. В това число влизат всички основни сфери на античната наука – астрономия, география, геология, зоология, метеорология и физика. Във философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, реторика и теология. С това списъкът не се изчерпва.

Гениалният ученик на Платон се е занимавал още с преподаване, литература, поезия… Древногръцкият философ и учен е един от най-великите умове на Античността и именно това е причината да е наричан още Баща на науката.

Днес Lifebites.bg ви предлага

25 мъдри мисли, завещани ни от Аристотел и неговия безграничен ум:

Училището на Аристотел
Училището на Аристотел от Густав Адолф Шпангенберг, фреска 1883–1888

 Тези, които знаят – действат. Тези, които разбират – обучават.


Щастието зависи от нас самите.


Никога няма да направиш нищо на този свят без смелост. Тя е най-прекрасното качество на ума след честността.


 Никой не обича този, от когото се страхува.


Противоотровата за петдесет врагове е един приятел. 


Познанието започва от почудата.


Удоволствието от работата води до съвършенство в работата. 


Нищо не съсипва човека така, както продължителното телесно бездействие. 


Който е приятел на всички, не е приятел на никого.


Познанието се добива лесно за разлика от мъдростта. 


Да живееш означава да създаваш вещи, а не да ги придобиваш.


Във всички творения на природата има нещо за възхищение.


Добре започнатото е наполовина свършено.


 Голото тяло не е причина за срам. Срамувайте се от това, което мислите за него. 


Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.


Аристотел

Мъдростта е най-точната наука.


Навикът във всичко да се търси смешното е най-явният признак за посредственост — защото смешното винаги е на повърхността.


Нещастието сплотява хората.


Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага.


От нас зависи да бъдем добри или лоши.


Хората се делят на три групи — тези, които са живи, тези, които са мъртви, и тези, които са на море.


Платон ми е скъп, но по-скъпа ми е истината.


Аристотел невинаги е Аристотел. (в смисъл: и мъдрецът може да сгреши)


Не е имало досега нито един велик ум без примеси на безумие.


Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.


Вижте още мъдрости на Конфуций, които помагат в живота

Отговор