Време за поезия: Руми – Диван 322

0
Руми - поезия - Иран
Снимка: ali reza_parsi via Foter.com / CC BY

Диван 322

от Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми
rumi
Мевляна Джалал ад-Дин Мухаммад Руми е персийски поет и суфийски мистик. Роден е на 7 октомври 1207 г. в град Балх, днешен Афганистан, тогава Източна Персия. Напуска този свят на 17 декември 1273 г., когато е 66-годишен. Две от най-известните му произведения са сборника с лирични оди Диван и Масневи – “поема за вътрешния смисъл”. Масневи е толкова почитана сред изповядващите ислям, че понякога е наричана “персийския Коран”.

Тук, сред царствено великолепие,
сме ти и аз във песенно блаженство.
Две форми, две тела, привидно двама,
ние сме едно, ти и аз.
Лъчистата зеленина, огласяна от птичи песни,
ни приласкава с миг от вечността,
когато влизаме в градината, ти и аз.

Безбройните зеници на звездите се взират в нас.

Извръщаме към тях лицето на луната, ти и аз.
Ти и аз, пречистени от радост, повече от ти и аз.
Без бремето на празни думи, ти и аз
сме ти във мен и аз във теб.
Ослепителните райски птици

подслушват завистливо тихия ни смях.

Аз и ти сме неразбулена загадка –
седим един до друг сред царствено великолепие,
но в сянката на споделеното блаженство сме едно.
Ти и аз, аз и ти
сме едновременно в Ирак и Хорасан.
Ти и аз. Аз и ти.

Превод от английски – Емилия Ничева-Карастойчева


Прочетете още…  Две хубави очи на Пейо Яворов

Отговор