Време за поезия: Пейо Яворов – В часа на синята мъгла

0
в часа на синята мъгла
И ето в оня час на синята мъгла...

Днес си припомняме прекрасното стихотворение В часа на синята мъгла на Пейо Яворов. Авторът му е роден на 1 януари (13-ти по нов стил) 1878 г. в гр. Чирпан с името Пейо Тотев Крачолов. Един от най-ярките български поети символисти. Сътрудник и редактор на различни издания. Член на прочутия Кръг Мисъл. Едно от най-чувствените пера в българската лирика.

След него писането просто вече не е същото

Но едновременно с това е и революционер, отдаден на борбата за обединение на българите. Тясно свързан с македоно-одринското революционно движение. Животът му е изпълнен с драми и разочарования, които са намерили отражение в пропитите му с трагизъм творби. Публично известна е любовта му към сестрата на писателя П.Ю.Тодоров – Мина. И драматичната му връзка с дъщерята на политика Петко Каравелов – Лора, която е негова съпруга в края на живота им.

През 1913 г. Лора се самоубива, а вината е хвърлена върху Яворов, който също прави опит да напусне този свят. Успява година по-късно, след като поема голямо количество отрова и се застрелва.


В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА
Пейо Яворов

На моите внучета
Найден, Малинка и Ганка

Пейо Яворов
Пейо Яворов.

Седя и гледам от прозореца: деца
играят вън; – сега е утрината тяхна
и пролет грее на безгрижните лица.
Един ли цвят пред моите очи увяхна?
Седя и гледам: спомени придавят гръд.
Неволно пита взор посоките далеки,
където се преплитат пътища, пътеки…
Що иде тук – и кой отива там, – отвъд
сребровъздушните стени на кръгозора?
Но кой ще назове честта и кой позора?

Деца, боя се зарад вас.

Извършва слънцето заклетия си ход
над вашите глави открити. То прижуря –
и облачен дими припламнал небосвод.
Аз зная що е пек, аз зная що е буря.
Отдавна вече бдя – пребродих своя ден…
Деца, седя и гледам с горестна усмивка.
И кой ще ми натякне моята почивка?
Но на прозореца завесата пред мен
да падне чакам аз. От молниите блясък
ще свети вам по пладне. Бурята навън
ще заглушава вашия безсмислен крясък.

А без видения ще бъде моя сън.

Разръфани и прашни, вечерния хлад
най-сетне ще ви лъхне. Морно меланхолни
чела ще наведете. Спомена нерад
ще пари – като въглен – на душите болни, –
като забита и прекършена стрела.
А медлено ще чезне вечерна позлата
на висоти, остали тайна за мечтата.
И ето в оня час на синята мъгла,
когато млъква шум и тишината стене,
при своите прозорци седнали без мощ,
спомнете си, деца, спомнете си за мене

и прошепнете – лека нощ!

Вижте още за Пейо Яворов и силата на повторението

Отговор