Време за притчи: Притча за волята и есенния лист

0
притча за волята и есенния лист

Той стоеше облегнат на прозореца и гледаше навън натъжен. До него беше Волята.

Есенен лист. Падна от дървото, откъсна се. Вятърът го грабна и го отвя незнайно къде. Ще го блъска и мята без посока. Точно като това листо се чувствам. Загубен, самотен, слаб и безпомощен – каза той на себе си.

А какво мислиш, че ще стане с листото, щом утихне вятърът?

прошепна тихо в ухото му Волята

Ще падне и не след дълго ще изгние – отговори той все тъй натъжен.

Да, ще изгние, но преди това да се случи, пак ще задуха вятър. Ще го отвее отново нанякъде. След това може дъжд да го завали. Но и слънце ще го огрее. А щом ти си като този есенен лист, щом вятърът те отвее отново във висините, ти имаш своя избор. Можеш да се уплашиш, но можеш и да се наслаждаваш на гледката. Помни, че есенният лист колкото и отвисоко да пада, той никога не се сгромолясва с трясък и никога не го боли – прошепна му отново Волята.

Но аз не съм листо! – заинати се той.

Именно! – прошепна му Волята. – То няма силата, с която ти разполагаш.


Вижте още притчата за Доверието и Лъжата

Отговор