Милан Кундера: Случайността е пълна с вълшебства

Милан Кундера
Милан Кундера

Милан Кундера: “Защото да обичаш, означава да се откажеш от силата си.”

Има книги, които прочиташ, затваряш и започваш да мислиш за следващата. Други те завладяват, замислят те и след тях си оставяш време преди да захванеш друга. А има и такива, които остават в душата ти и заемат специално място в библиотеката в главата ти. Книги, след които се чувстваш благодарен, по-богат, по-знаещ.

Не вярвам на израза “задължителни” книги, които човек трябва да прочете в живота си, но пък вярвам, че истински хубавата книга те намира, когато си готов за нея. Когато ще я усетиш най-силно и ще научиш много неща от нея. Дори книги, които си прочел като малък, прочетени когато им дойде времето придобиват съвсем различен облик. За мен

Милан Кундера и неговата Непосилната лекота на битието

дойде в най-точния момент. Бях готова за нея. Смях се, плаках и се влюбих в героите, кой от кой по-красиви и объркани хора. Кундера е философ, психолог, човек с гигантско чувство за хумор. Той е цяла Вселена.

Представям ви няколко цитата от това прекрасно четиво на Милан Кундера и ви пожелавам приятно четене!

Кундера
Кундера

“Човек няма как да знае какво би трябвало да иска, защото живее един-единствен живот и не може да го сравнява с предишните си животи, нито пък да го поправи в следващите… Няма никакъв начин да се провери кое решение е по-правилно, защото няма никаква възможност за сравнение. Човек изживява всичко за първи път, при това без да е подготвен… “

“Не необходимостта, а тъкмо случайността е пълна с вълшебства. За да бъде една любов незабравима, трябва от първия миг случайностите да се слитат към нея, както птиците към раменете на свети Свети Франциск от Асизи.”

“Верността придава цялостност на нашия живот, който без нея би се пръснал на хиляди моментни впечатления като на хиляди отломки.”

“Времето на човека не обикаля в кръг, а препуска по права линия напред. И тук се крие причината човек да не може да постигне щастието, защото щастието е копнеж по повторението.”

1milan_kundera1
Милан Кундера

“Сигурно е само едно: противопоставянето тежест-лекота е най-загадъчното и най-многозначното от всички противопоставяния.”

“Онова, което не сме избрали сами, не можем да преценяваме като своя заслуга, нито като своя несполука.”

Kundera
Кундера е философ, психолог, човек с гигантско чувство за хумор.

“Измяна означава излизане от редицата. Да измениш, означава да излезеш от редицата и да тръгнеш към неизвестното. За Сабина няма нищо по-красиво от това, да вървиш към неизвестното.”

“Всички изпитваме неоходимост някой да ни гледа. Можем да бъдем разделени на четири категории в зависимост от това, под какъв тип поглед искаме да живеем. Хората от първата категория обичат да бъдат следени от погледа на безкрайно множество безименни очи. Втората категория са онези, които, за да живеят, се нуждаят от погледите на множеството познати очи. Следва третата категория хора, които изпитват нужда постоянно да са пред очите на любимия човек и накрая идва четвъртата категория, най-рядката. Тя обхваща онези, които живеят под въображаемия поглед на отсъстващи хора. Това са мечтателите.”

“Кокетството е поведение, което цели да покаже на другия, че близостта е възможна, но тази възможност в никакъв случай не е сигурна.”

Вижте още: Незабравими цитати от Мастора и Маргарита

Отговор