18 черти на самоактуализиращите се хора според Ейбрахам Маслоу

Маслоу
Ейбрахам Маслоу

Ейбрахам Маслоу е психологът, който отмества погледа (своя, този на част от колегите си и обществото) от болните към здравите хора. Нещо повече. Той се концентрира върху изучаването на онези, които се стремят да се развиват, да еволюират, да се самоусъвършенстват. Нарича ги самоактуализиращите се хора.

Възхитителни, впечатляващи умове и личности, за които творчеството – в своето наивно проявление, такова каквото го има при децата – е водещо в живота.

Маслоу е пионер в психологията

когото мнозина наричат мечтател и оптимист – именно заради интереса му към онази хубава и донякъде романтична страна на хората, която той изследва и описва. Маслоу също така е човек, преодолял страхотното си притеснение, младежката си депресия и неувереност и успял да се превърне в най-значимия според списание Esquire американски психолог. Как ли? На този въпрос отговаря лично:

“Добра воля, състрадание и интелигентност.”

пирамида на потребностите
Пирамидата на потребностите, с която Маслоу става световно известен.

Това е простата формула, която превръща едно свито момче от семейство на необразовани руски евреи в светило в психологията, смел лидер и говорител на едно цяло течение. Днес обаче няма да ви разказвам за личността и живота на Ейбрахам Маслоу (макар тя да заслужава специално внимание). Ще ви припомня едни от най-важните моменти в неговия култов труд – Мотивация и личност, в който той представя своята прочута пирамида на потребностите.


Прочетете още… Ерих Фром за изкуството на любовта


Моите “открития” в книгата преди години бяха изводите за т.нар. самоактуализиращи се хора, до които психологът стига след 2-годишни наблюдения. Заедно със своите колеги Раскин и Фрийдман

Маслоу подбира група

относително здрави студенти. “Произволно решихме да изберем най-здравия 1% от популацията на колежите”, обяснява психологът.

Ето някои от най-важните заключения, до които Ейбрахам Маслоу стига по време на своята работа. 18 от чертите, които отличават самоактуализиращите се от средните, обикновени хора.

1. Те сякаш по-малко се страхуват от онова, което ще кажат, ще изкажат, и на което ще се присмеят другите.

2. Себеактуализиращите се хора не се плашат от непознатото, тайнственото, озадачаващото и често са направо привлечени от него или с други думи, те го подбират селективно, за да гадаят, за разсъждават и да бъдат погълнати от него.

3. Себеактуализиращите се не изпитват никакви сериозни липси, които да компенсират.

4. За обичта на себеактуализиращите се хора далеч не е характерно те да се опитват, да се напъват и стремят да обичат, както е присъщо на средния човек.

5. Себеактуализиращите се хора се наслаждават на секса с цяло сърце, далеч отвъд възможностите на средния човек, макар в същото време той да не играе някаква централна роля във философията им за живота.

6. Те не смятат за смешно онова, на което се смее обикновеният човек. Например, ако хуморът е враждебен (да разсмиваш хората като засягаш някого), или е хумор на превъзходство (да се присмиваш на нечия малоценност), или пък е бунт срещу авторитета (не-смешните, едипови или цинични шеги), те не се смеят.

7. Те са някак си по-склонни да оценяват делата такива, каквито са и абсолютно. Те могат да се радват на самото пътуване до някъде, както и на самото пристигане. Понякога са способни да превърнат най-тривиалната и рутинна дейност в същностно забавна игра, танц или развлечение.

8. Кръгът от приятелите им е твърде тесен. Онези, които те обичат силно, са малко на брой.

9. Себеактуализиращите се имат по-дълбоки и цялостни междуличностни отношения в сравнение с всички други зрели хора. Те са способни на по-голямо сливане, повече любов, на по-идеална идентификация, на по-голямо заличаване на границите на егото, отколкото останалите смятат това за възможно.

10. За тях е възможно да се учат от всеки, който има на какво да ги научи, каквито и други характеристики да има този друг човек.

11. Те отдават честно дължимото уважение на добрия дърводелец и поради това на всеки, който е майстор на своите инструменти или занаят.

12. Себеактуализиращите се хора имат чудната способност да оценяват отново и отново, свежо и наивно, благата на живота, изпълнени с благоговение, удоволствие, почуда и дори екстаз, колкото и досадни да са станали тези преживявания на другите.

13. Те могат да бъдат самотни, без това да им навреди или да им причини дискомфорт.

14. Те са проблем-центрирани, а не его-центрирани.

15. Себеактуализиращите се могат да бъдат определени като относително спонтанни в поведението си и далеч по-спонтанни във вътрешния си живот, мисли, импулси и т.н.

16. Жаргонът, хитруването, лицемерието, преструвките, гримасите, разиграването на роли, опитите да правиш впечатление по обикновените начини – всички тези неща отсъстват при тях в много голяма степен.

17. Те могат да приемат стоически собствената си човешка природа, с всичките ú недостатъци, с всичките ú несъответствия с идеалния образ, без да изпитват особена загриженост.

18. Творчеството е тяхна характерна черта.

 

Отговор