Австралия: Женските престъпления в началото на XX век

Как изглежда престъпният свят на Австралия в началото на миналия век? Какви са престъпленията, които извършват жените в държавата с най-висок доход на глава от населението в света по това време? Отговор дава The Forensic Photography Archive. Това е колекция от повече от 130 хил. снимки, направени в периода 1910-1960 г. в затвори и полицейски управления в Сидни, … Continue reading Австралия: Женските престъпления в началото на XX век