Първата световна война в невероятни цветове

През 1917 г. Първата световна война е в четвъртата си година. На Западния фронт загиват милиони войници. На 16 януари 1917 г. германският министър на външните работи Артур Цимерман изпраща телеграма до германския посланик в Мексико, в която съобщава за подготовката на “тотална война” с помощта на подводници. Цимерман дава указания на посланика да предложи … Continue reading Първата световна война в невероятни цветове