Общи условия

Скъпи читатели, от онлайн списание Lifebites.bg ви приканваме да прочетете Общите условия за ползване на сайта. В случай на несъгласие с тях, молим да прекратите пребиваването си на нашите страници.

Общи условия за ползване на онлайн списание Lifebites.bg
Прочетете внимателно какви са нашите Общи условия за ползване на онлайн списание Lifebites.bg!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн списание Lifebites.bg


ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между онлайн списание Lifebites.bg (наричано за удобство и краткост по-долу Сайт) и всяко физическо лице, което пребивава на страниците му (за краткост и удобство по-долу наричан Потребител).

Чл. 2. Онлайн списание Lifebites.bg (Сайтът) е обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти.

Чл. 3. Общите условия представляват правнообвързващо споразумение по отношение на предоставянето на услуги от страна на Lifebites.bg (собственост на БГО Медия ООД, ЕИК 200119953 и основен адрес на управление гр. София-1618, бул. „Цар Борис III“ 159, ет. 10) и тяхното използване от страна на всеки Потребител.

Чл. 4. С настоящите Общи условия онлайн списание Lifebites.bg предоставя безплатно услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Чл. 5. Услугите на Сайта включват (но не се изчерпват само с):

 1. достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни;
 2. участие в коментарите под публикациите;
 3. участие в тестове и анкети на Сайта;
 4. получаване на email – бюлетини от регистрираните потребители на Сайта.

Чл. 6. Потребителят на Сайта от своя страна се съгласява и ангажира да използва информацията и предоставяните услуги само и единствено за лични и нестопански цели.

Чл. 7. Ползването на услугите на Сайта се извършва, без да е необходима предварителна регистрация.

 1. Регистрация с адрес на електронната поща е необходима при желание от страна на Потребителя за получаване на ежеседмични имейл – бюлетини от Сайта или за нуждите на публикуване на коментар.
 2. При регистрацията за бюлетин или за нуждите на публикуване на коментар Потребителят гарантира, че адресът, с който се регистрира, е негов собствен.
 3. При регистрацията за бюлетин или за нуждите на публикуване на коментар Сайтът гарантира, че няма да предоставя имейл адреса на Потребителя на трети лица и ще го използва единствено за изпращането на съответния седмичен бюлетин или одобряване на съответния коментар.

Чл. 8. Чрез зареждането на Сайта (достъпа до www.lifebites.bg) Потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях и се задължава да ги спазва.

 1. Сайтът може да промени, добави или премахне части от тези Общи условия за ползване по всяко време. Всички промени ще бъдат отразени на тази страница и влизат в сила веднага след тяхното публикуване.
 2. Отговорност на Потребителя е да се запознае с тях преди всяко ползване на Сайта. Продължавайки да използва услугите на Сайта, Потребителят се съгласява с всички промени.

Чл. 9. При ползването на Сайта Потребителят се задължава да не нарушава права и интереси на трети лица и да не извършва злонамерени действия.

Чл. 10. Забраняват се злонамерени действия. Такива са (но не само):

 1. действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и/или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи,
 2. изпращане на нежелана поща,
 3. препълване на каналите,
 4. получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли,
 5. използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация,
 6. извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,
 7. повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,
 8. изпращане или предизвикване на системи за неоторизиран отдалечен контрол или предизвикване инсталация на вируси,
 9. смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
 10. извършване на действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл. 11. Сайтът се ангажира да прави всичко възможно за поддържането на вярна и точна информация, като не се изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Чл. 12. Сайтът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретацията на данните и информацията, публикувани на Сайта.

Чл. 13. Сайтът не носи отговорност за информацията, съдържаща се в други сайтове, чиито линкове са публикувани на страниците на Lifebites.bg.

АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 14. Всички публикувани текстове, изображения, видео или звукови файлове на Сайта са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права и принадлежат на техните автори.

Чл. 15. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на Сайта без разрешение и без поставяне на активен линк към оригинала е забранено.

Чл. 16. Ако Потребител желае да ползва материал от сайта, е необходимо да се свърже с екипа на Сайта на телефоните или имейл адресите, посочени на страницата за контакти (https://www.lifebites.bg/contact-us).

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 17. Въпреки че Сайтът не събира лични данни за Потребителите си, освен лично и доброволно предоставян имейл адрес с цел абонамент за седмичния бюлетин и/или за нуждите на одобряване на коментари под публикациите, e от изключителна важност спазването на нормативната уредба, добрите практики и прозрачността в отношенията с Потребителите.

Чл. 18. Сайтът се ангажираме със спазване на регламентите по отношение събирането и съхранението на лични данни, когато това се случи.

Чл. 19. Политиката за поверителност на Сайта във връзка с получаването и обработването на информация за Потребителите е описана в отделен и специален документ (https://www.lifebites.bg/confidentiality).

Чл. 20. Всеки Потребител се ангажира лично да се запознае с Политиката за поверителност на Сайта, преди да продължи престоя си на него.

КОМЕНТАРИ

Чл. 21. Сайтът предоставя на Потребителя възможността да публикува съдържание по определени начини и на определени места като полетата за коментари под материалите например.

Чл. 22. Съдържанието, което е лично въведено от всеки Потребител във вид на коментар, е публично.

Чл. 23. Авторските права върху съдържанието на даден коментар принадлежат на Потребителя, който е въвел коментара. Сайтът си запазва правото да използва публикуваните материали за свои нужди, с изричното позоваване на техните източници.

Чл. 24. Сайтът не носи отговорност върху съдържанието и достоверността на публикуваните коментари. Тази отговорност принадлежи на Потребителя, публикувал съответния коментар.

Чл. 25. Потребителят се съгласява да проявява учтивост и уважение както към екипа на Сайта, така и към останалите Потребители.

Чл. 26. Потребителят се съгласява, че няма да публикува текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз.

Чл. 27. Потребителят се съгласява да не публикува материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава право на интелектуална собственост.

Чл. 28. Въведените коментари трябва да бъдат одобрени от Сайта, преди да бъдат публикувани.

Чл. 29. Сайтът се ангажира да одобрява всички коментари, които не нарушават чл. 26 и чл. 27.

Чл. 30. В случай, че даден коментар нарушава изискванията по чл. 26 и 27, той няма да бъде публикуван и ще бъде изтрит.

Чл. 31. Като инструмент (plug-in) за коментарите Сайтът използва Disqus.

 1. Потребителят може да коментира от профила си в Disqus, когато има такъв.
 2. Когато няма регистрация в Disqus, е необходимо Потребителят да въведе имейл адрес и име.

Чл. 32. При одобряване на коментара, се показва само името (псевдонима), с което Потребителят е попълнил формуляра. Имейл адресът няма да се публикува, нито ще се използва за каквато и да било друга цел, освен даването на право за коментиране.

Чл. 33. IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени законовоустановени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на Общите условия за ползване на онлайн списание Lifebites.bg. Сайтът си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Република България и правото на Европейския съюз.

Чл. 34. Сайтът не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Чл. 35. Сайтът използва т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на данни. Благодарение на данните, предоставени от бисквитките, екипът на Сайта може да подобри работата си и да направи така, че по-лесно да се намери онова, което би представлявало интерес за Потребителя.

Чл. 36. Инсталирането на бисквитки е необходимо за пълноценното използване на Сайта.

Чл. 37. Политиката за използването им е описана в отделен самостоятелен документ. Всеки Потребител се ангажира да се запознае с политиката за използване на бисквитки (cookies) на Lifebites.bg (https://www.lifebites.bg/cookies).

РЕКЛАМА

Чл. 38. Сайтът е в правото си да публикува платени рекламни и ПР материали на трети страни.

Чл. 39. Отговорността за съдържанието на рекламните и ПР материали се носи от съответния рекламодател. Негова е и отговорността рекламните и/или ПР материалите да отговарят на изискванията на съответното законодателство.


Вижте още повече за нашата политика за използване на бисквитки  и

нашата политика за поверителност